Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD Miasta Rzeszowa - 16.11.2016

W dniu 14 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie miasta Rzeszowa. W posiedzeniu wzięli udział: Pani Agnieszka Sycz– Prezes OZP, Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD Radny Miasta Rzeszowa i Pan Jerzy Filipek – Wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego SLD.

Dyskusja w trakcie posiedzenia Kolegium Prezesów skoncentrowała się wokół kilku głównych tematów. Poruszono sprawę pozyskiwania środków z budżetu miasta na potrzeby modernizacji infrastruktury ROD oraz realizacji programu ogrodów otwartych na społeczność lokalną. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących w mieście zasadach odbioru śmieci z terenów ROD. Prezesi ROD wskazali na problem związany z nawiązaniem konstruktywnego dialogu działkowców i Okręgu Podkarpackiego PZD z Prezydentem Miasta Rzeszowa. Poruszono także sprawy uciążliwe dla bieżącego funkcjonowania ogrodów, jak: szkodliwe dla ROD „Kabaczek” sąsiedztwo firmy przetwarzającej drób, podrzucanie przez mieszkańców śmieci na tereny ROD, brak jasnego wskazania przez urzędników miejskich zasięgu planowanych inwestycji celu publicznego, naciski Prezydenta Miasta na utrzymywanie porządku w ogrodach, bez udzielania przez miasto wsparcia finansowego na ten cel.  

Przedstawiciele partii zapewnili o ciągłym zainteresowaniu sprawami ogrodów działkowych. Omówili możliwość pozyskania środków finansowych na realizację konkretnych projektów przez ogrody w ramach budżetu obywatelskiego miasta Rzeszowa. Zaproszeni goście pochylą się nad sprawą dotyczącą opłat za wywóz śmieci z ROD.

 

W.M. 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.