Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w ROD "Przyszłość" w Mieroszowie - 15.11.2016

Ścieżki edukacyjno – przyrodnicze są zakładane w parkach krajobrazowych, w parkach narodowych, także w ogrodach botanicznych oraz na terenach, które mają jakiś niepowtarzalny walor przyrodniczy np. lasy i polany na pięknie ukształtowanym geologicznie terenie i o wysokich walorach przyrodniczych. Takim terenem  są m.in. są Góry Sudeckie, które swój obecny wygląd zawdzięczają procesom fałdowań, które miały miejsce w trzeciorzędzie i doprowadziły do ich odmłodzenia.

Na takim  pięknym terenie położony jest ROD „Przyszłość” w Mieroszowie. Zarząd ROD „Przyszłość” w Mieroszowie postanowił wykorzystać niezwykle atrakcyjne  położenie ROD do celów edukacyjnych dla najmłodszych – dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. Ścieżka edukacyjna udostępniona jest także dla osób starszych – mieszkańców miasta i okolic.

Zarząd Ogrodu „Przyszłość” w Mieroszowie kilka miesięcy temu zapowiadał, że na zimę zostaną przeprowadzone prace remontowe na ścieżce edukacyjno – przyrodniczej. Działkowcy odnowili paśnik dla zwierząt, karmniki dla ptaków oraz wszystkie elementy architektury myśliwskiej. Przebudowano istniejące tablice dydaktyczne i zamontowano 6 nowych tablic tematycznie nawiązujących do współpracy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Mieroszowie z organizacjami pozarządowymi i szkołą podstawową w Mieroszowie. Działkowcy zapraszają mieszkańców miasta do spacerów wzdłuż ścieżki edukacyjno – przyrodniczej, gdzie również mogą dokarmiać ptactwo i zwierzynę leśną w okresie zimy. Dorosłym też przydaje się edukacja na łonie przyrody.

Ścieżki edukacyjne umożliwią poznanie uczniom, i nie tylko, krajobrazu najbliższego regionu oraz jego jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Walorom poznawczym towarzyszy pobudzenie postrzegania piękna przyrody, co ma niewątpliwie znaczący wpływ na kształtowanie postaw ucznia. Poznanie przyrody w ogrodzie działkowym i przy okazji we własnym regionie pozwala pogłębiać o nim wiedzę, odkrywać jego walory.

Poza tym, ścieżka edukacyjno – przyrodnicza aktywizuje uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska. Zajęcia prowadzone na trasie takiej ścieżki przyrodniczej mają charakter nauczania zintegrowanego, tj. przekazywania wiedzy z kilku przedmiotów. Niewątpliwie edukacja dzieci z wykorzystaniem ścieżek edukacyjno - przyrodniczych pozwala na utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z zakresu przyrody, historii regionu, języka polskiego poprzez najbliższy kontakt dzieci z otoczeniem i co najważniejsze – pobudza u dzieci poczucie piękna przyrody, a to z kolei kształtuje charakter dziecka i następnie dorosłego człowieka.

 

Krzysztof Paciepnik

Inspektor PZD, Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio