Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie członków Prezydium Podlaskiego OZ PZD z Posłem RP – Tomaszem Cimoszewiczem - 14.11.2016

Na wstępie Pan Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego Andrzej Bojko poinformował Posła Cimoszewicza o aktualnej sytuacji w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyła również p. Anna Brzozowska - Dyrektor Biura Poselskiego.

Następnie wyjaśniliśmy sobie sens i uzasadnienie interpelacji poselskiej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Pan poseł przyznał, iż podstawy merytoryczne do jej prezentowania w Sejmie były zbyt słabe, oparte o wypowiedzi kilku działkowców zainteresowanych głównie sposobem zagospodarowania, przez nich wniesionej opłaty ogrodowej, na szczeblu ogrodu i wyżej – okręgu i kraju.

Zaprosiliśmy Pana posła do odwiedzania ROD i kontaktów z działkowcami, by uniknąć podobnych wątpliwości dotyczących bieżącej pracy ROD i Związku. W dalszej części rozmowy wyjaśnialiśmy, iż nie do przyjęcia jest akapit „ działkowcy wiązali swoje nadzieje z automatycznym wyodrębnieniem (z mocy prawa) z dniem wejścia w życie ustawy, a następnie swobodnym zadecydowaniu o przynależności do PZD lub utworzeniu lokalnego stowarzyszenia ROD niezależnego od Związku”, którego skutki są łatwe do przewidzenia. W obywatelskim projekcie ustawy - z dnia 13 grudnia 2013 roku - taki zapis nie mógł się znaleźć, ponieważ my działkowcy dobrze wiemy, jakie były by skutki organizacyjne utworzonego bałaganu prawnego.

Problemy interpelacji poselskiej zakończyliśmy pełnym wzajemnym zrozumieniem i zobowiązaniem do dalszej współpracy w innych interesujących działkowców dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Jako pierwszy z nich omówiliśmy możliwości wsparcia naszych działań, przy uzyskaniu dotacji od władz samorządowych, na rozwój infrastruktury i wyposażenia naszych ROD, głównie w dużych miastach. Padła również deklaracja, ze strony Pana posła, o pomocy nam działkowcom przy kolejnej nowelizacji Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

 Za Prezydium OZP PZD

/-/ mgr Andrzej Bojko

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.