Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Akcja Zima w okręgu podkarpackim - 10.11.2016

W dniu 27.10.2016r. odbyło się w Urzędzie Miasta Rzeszowa coroczne posiedzenie zespołu ekspertów Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było przygotowanie służb miejskich do akcji zima 2016/2017. W posiedzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele miejskich służb komunalnych, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Prezes Okręgu Podkarpackiego PZD p. Agnieszka Sycz, która przedstawiła przygotowania ROD do sezonu zimowego pod kątem ewentualnego przebywania osób bezdomnych na terenie ogrodów działowych. Wskazała miejsca szczególnie zagrożone. Te punkty zostaną ujęte na mapie zagrożeń.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zaapelował o kontrolę i nadzór nad ogrodami  działkowymi, które znajdują się na terenie miasta Rzeszowa w aspekcie przebywania  na nich osób  bezdomnych i nie posiadających miejsc stałego pobytu. 

Następnie w dniu 7 listopada b.r. odbyło się spotkanie robocze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z udziałem przedstawicieli Policji, Kolei, towarzystwa Św. Brata Alberta i dyrektorów schronisk dla bezdomnych. Zostały omówione zasady współpracy i procedur postępowania z osobami bezdomnymi. Na naradzie Prezesów ROD z terenu miasta Rzeszowa zostaną przekazane ulotki informujące o lokalizacji noclegowni celem umieszczenia ich na tablicach informacyjnych we wszystkich ogrodach w mieście.

OZP

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio