Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ PZD z Szczecinie ws. zagrożeń wynikających z podważania walorów ustawy o ROD - 07.11.2016

Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD z Szczecinie z dnia 3.11.2016 r. w sprawie zagrożeń wynikających z podważania walorów ustawy o Rodzinnych Ogrodów Działkowych

 

W ostatnim okresie pojawiają się niebezpieczne sygnały o próbach kwestionowania przepisów zawartych w ustawie o ROD. Do tych niepokojących sygnałów należy zaliczyć postawę Rzecznika Praw Obywatelskich, który w swoich wystąpieniach zasugerował rozszerzenie kompetencji nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, a dla działkowca oznacza to objęcie takim rozszerzonym zakresem nadzoru właśnie altany działkowe.

Niepokoić musi też kwestionowanie działań organów PZD w stosunku do działkowców łamiących prawo w postaci stałego zamieszkiwania w altanach. Nie bez znaczenia jest także bezkrytyczne powielanie poglądów zgłaszanych do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących poprawności statutu organizacyjnego PZD.

Te wszystkie sygnały budzą niepokój działkowców.

Na te okoliczności nakładają się pytania niektórych posłów obecnej kadencji, które dotyczą ograniczonej możliwości wyodrębnienia się ze struktur PZD, kwestionowanie kompetencji zarządów ROD w zakresie wypowiadania umowy dzierżawy działowej w przypadku łamania prawa przez działkowca, a także podsycanie tzw. „uwłaszczenia" bądź też kwestionowania poprawności funkcjonowania ustawy o ROD.

Napływające sygnały nie mogą być nie zauważane przez działowców, którzy są przecież podmiotem praw zagwarantowanych w ustawie o ROD.

Należy z każdego sygnału wyciągać wnioski, że sprawa bezpieczeństwa ogrodów i praw działkowców nie jest jednoznacznie postrzegana przez niektórych polityków.

Dobrze jest natomiast, że w tych wszystkich kwestiach racjonalne stanowisko zachowuje rząd przez odpowiedzi udzielane przez kompetentnych ministrów, które są zgodne z odczuciem całej populacji działkowców oraz organów statutowych.

Pojawiają się także czasami ataki medialne na PZD, oparte przeważnie na informacjach podrzuconych przez przeciwników, a które z kolei w sposób wręcz nieodpowiedzialny są powielane i bezkrytycznie podawane opinii publicznej. Nawet w przypadku przedłożenia konkretnych materiałów zaprzeczających, a opartych na faktach, nie pojawiają się sprostowania. Wobec tego, widz lub czytelnik pozostaje bez wyjaśnienia sprawy.

Wszystko to musi niepokoić nas, działkowców, bo jak widać z tego, ustawa o ROD zaczyna być komuś niezbyt wygodna i podważając jej wartość, próbuje się sugerować zmiany w określonym celu, którego każdy działkowiec powinien się domyślać.

Prezydium OZ w Szczecinie apeluje, więc do działkowców o bieżące śledzenie toku spraw i zajmowanie obronnego stanowiska, gdyż, jeżeli sami się nie obronimy, to nie możemy liczyć na nikogo.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio