Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Mazowieckiego w sprawie interpelacji poselskiej Pana Posła Marcina Horały - 03.11.2016

STANOWISKO

PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO PZD

z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie Interpelacji poselskiej Pana Posła Marcina Horały dotyczącej uwłaszczenia działkowców skierowanej

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarząd Mazowieckiego PZD zdecydowanie protestują przeciwko idei zawartej w  interpelacji poselskiej, mającej na celu uwłaszczenie działkowców. Wspomniana interpelacja jest kolejną już próbą wprowadzenia zmian umożliwiających uwłaszczenie działkowców, co ma niewiele wspólnego z zasadami sprawiedliwości społecznej i obowiązującym prawem.

Za niepokojące uważamy powstawanie kolejnych wystąpień, próbujących podważać ustawę o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, która w zgodnej opinii działkowców jest prawem dobrym i wyraźnie wskazującym na jakich terenach mogą znajdować się rodzinne ogrody działkowe oraz do jakiej funkcji są przeznaczone. Zauważyć należy także, że udzielający odpowiedzi na powyższą interpelację Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Kazimierz Smoliński słusznie i jasno wskazuje, że najczęściej właścicielami nieruchomości, na których funkcjonują ROD są jednostki samorządu terytorialnego i przysługuje im konstytucyjna ochrona własności.

Prezydium OZM PZD chce również wyraźnie podkreślić, iż nowa ustawa o ROD znosi wyłączność, czy też jak często się podnosi – monopol, Polskiego Związku Działkowców na prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych. Co więcej, ustawa pozwala działkowcom użytkować działki bez konieczności posiadania członkostwa w PZD oraz decydować, czy chcą  pozostać członkami PZD, czy wyodrębnić rodzinny ogród działkowy i założyć swoje stowarzyszenie, które przejmie prowadzenie ogrodu.

W związku z powyższym, Prezydium OZM PZD wyraża opinię, iż regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych są w pełni wystarczające i satysfakcjonujące działkowców, a próby ich podważania, tworzenia nowego statusu działkowca lub dopasowania przepisów do koncepcji politycznych zdecydowanie paraliżowałyby funkcjonowanie ROD i całej wspólnoty działkowców.

 

Warszawa, 27 października 2016 roku

 

Prezydium

Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.