Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Gminne dotacje na inwestycje w ROD - 28.10.2016

To właśnie ten czas, kiedy możesz mieć wpływ na kształtowanie budżetu w swojej gminie. Bowiem już za chwilę rozpoczną się konsultacje nad jego projektem. Służyć mają one jak najlepszemu dostosowaniu planów finansowych gminy do potrzeb jego mieszkańców. Działkowcu! Zabierz głos, aby gmina zarezerwowała pieniądze na inwestycje w ROD, o które będzie można się starać w ramach dotacji już w nadchodzącym roku.

Rodzinne ogrody działkowe są pożyteczne nie tylko dla działkowców, ale także dla wszystkich mieszkańców miast, w których się znajdują. Na ich terenie odbywa się wiele imprez dla dzieci i seniorów. Są również idealnym miejscem pełnym zieleni do rodzinnych spacerów. To nie umyka uwadze samorządom, które mogą dofinansować remonty i modernizacje w ROD. Umożliwia to artykuł 17 ustawy o ROD.

Kiedy można dostać dotację?

Zarządy ROD mogą ubiegać się o gminne dotacje na podstawie art. 17 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, który stanowi, że warunkiem otrzymania dotacji na inwestycję jest pozytywny  jej wpływ na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy ona dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Mimo, że o dotacje starać się będzie można dopiero z początkiem nowego roku, warto, aby działkowcy już teraz zadbali o zarezerwowanie przez gminy środków na ten cel. Jesień to bowiem czas, gdy gminy opracowują projekty przyszłorocznych budżetów.

Zwróć uwagę na potrzeby ROD

Każdego roku do 15 listopada gminy są zobowiązane do opracowania projektu planu budżetu, który następnie, zazwyczaj do końca roku, musi zostać uchwalony. Każdorazowo projekt taki jest poddawany konsultacjom społecznym. Zgłosić swoje uwagi mogą także działkowcy, zamieszkujący na terenie danej gminy. To doskonały moment na zainteresowanie samorządowców potrzebami ogrodów działkowych. W efekcie w gminnym budżecie mogą zostać zarezerwowane środki, o które zarząd ROD może się następnie ubiegać w formie dotacji.

Im się udało

Wiele ROD może pochwalić się już sukcesem na tym polu. Dzięki gminnym dotacjom ogrody pięknieją. Za pozyskane środki można przeprowadzić najpilniejsze remonty, modernizacje infrastruktury, a także budowę nowej. Powstają instalacje świetlne, przyłącza, drogi dojazdowe czy parkingi. Wszystko po to, aby ogrody działkowe jak najlepiej służyły działkowcom i społeczeństwu. Wystarczy odrobinę kreatywności i zaradności, a za otrzymane pieniądze rzeczywiście można poprawić funkcjonowanie ROD.

Kanalizacja dla bydgoskich ogrodów

Powodzeniem okazała się inwestycja przeprowadzana na terenie ogrodów działkowych w Bydgoszczy, na których została wybudowana kanalizacja sanitarna, a następnie przyłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W zależności od ukształtowania terenu ROD koszt inwestycji wahał się od 1,8 tys. zł do 3,5 tys. zł od działki. Władze Bydgoszczy w 2016 roku również dały szansę działkowcom na dofinansowanie ogrodowych inwestycji, zabezpieczając w budżecie na ten cel aż 300 tys. zł. Pieniądze otrzyma ROD Opławiec, Zacisze, Ustronie i Podgórze. W przyszłym roku planowane jest także podpisanie umów z kolejnymi ROD: Zalesie, Transportowiec i Prasa, które również skanalizowały ogrody. To nie koniec metamorfozy jaka przejdą bydgoskie ROD, bowiem o dotacje na ten cel mogą ubiegać się aż do 2028 roku.

Wielkie remonty

Z kolei działkowcy z ROD Pionier w Rypinie podjęli wyzwanie remontu budynku administracyjnego wraz z przyległym terenem wokół niego. Jednak poważne obawy budziły olbrzymie koszty z tym związane. Działkowcy postarali się jednak o dotację i otrzymali wsparcie na swoją inwestycję.

Dzięki otrzymanym czterech tysiącom złotych remont okazał się możliwy do przeprowadzenia. W budynku administracyjnym wymieniono części instalacji elektrycznej, usunięto stary tynk zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, wymieniono podłogę, wyremontowano schody oraz naprawiono komin. Zmieniono również wyposażenie. Okazyjnie zakupiono nowe krzesła, szafę i regał a więc meble niezbędne każdemu zarządowi ogrodu. Łączny koszt remontu budynku i zakupu mebli zamknął się kwotą 8.073,70 zł.

Sudeckie inwestycje

Działkowcy z okręgu sudeckiego potrafią skutecznie wykorzystać możliwości dofinansowania jakie daje im art. 17 ustawy o ROD. Dzięki pozyskanym funduszom wyremontowano drogi dojazdowe do ROD Krokus w Stroniu Śląskim, ROD Łomniczka w Karpaczu, ROD Radość w Bielawie, ROD Zielona Dolina w Nowej Rudzie. Gmina dofinansowała remont wodociągu ogrodowego w ROD Panorama w Dzierżoniowie, budowę i wyposażenie terenu rekreacyjnego w ROD Kościuszki w Pieszycach,, budowę oświetlenia części terenu ROD Czterdziestolatek w Kamieńcu Ząbkowickim, oraz budowę wodociągu ogrodowego w ROD Jarzynka w Kamieńcu Ząbkowickim.

Działkowcy z ROD Tęcza w Międzylesiu mają co zawdzięczać swojej gminie, która wsparła ich w wymianie okien w domu działkowca, dostarczeniu materiałów na wyposażenie wspólnego terenu rekreacyjnego dla działkowców, w wyremontowaniu drogi dojazdowej oraz w zakupieniu komputera i drukarki dla ROD.

Spróbuj i Ty

To tylko niektóre przykłady dobrej współpracy ROD z władzami gminy. Podobnych przykładów inwestycji można mnożyć w całej Polsce. Zatem zdobycie dotacji celowych z budżetu gminy jest naprawdę możliwe. Warto zatem, aby zarządy ROD i działkowcy aktywnie włączali się w konsultacje nad projektami gminnych budżetów. Władze samorządowe przyjazne są działkowcom, a pozyskane w ten sposób fundusze mogą znacząco poprawić estetykę i komfort korzystania z ogrodu dla działkowców i lokalnej społeczności.

Inwestycje finansowane w ramach art. 17 ustawy o ROD to element pozwalający na jeszcze pełniejszą realizację Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD. Lepiej wyposażony ogród pozwala na jego jeszcze szersze otwarcie na lokalną społeczność i dostosowanie go do potrzeb  jej i działkowców.

AD 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio