Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady Prezesów ROD w Okręgu Zielonogórskim - 28.10.2016

W bieżącym tygodniu odbył się cykl narad dla prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. w naradach poruszono szereg ważnych tematów dotyczących funkcjonowania ROD, bezpieczeństwa działkowców oraz sytuacji zewnętrznej związanej z aktywnością Rzecznika Praw Obywatelskich i uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji prawa dotyczącego obiektów budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Narady odbyły się w Żarach, Zielonej Górze, Nowej Soli i Sulechowie.

Narady prowadził prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński. Na szczególną uwagę zasługuję fakt, iż we wszystkich spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Policji, którzy reprezentowali wszystkie komendy powiatowe na terenie Okręgu Zielonogórskiego PZD.

Prezesi ROD mieli bardzo wiele uwag i zapytań odnośnie poprawy bezpieczeństwa w ogrodach i na działkach, zabezpieczenia mienia działkowców oraz form współpracy z poszczególnymi dzielnicowymi. Ustalono, iż dzielnicowi powinni uczestniczyć we wszystkich walnych zebraniach w ogrodach oraz nawiązać ścisłą współpracę z działkowcami ze swojego rejonu.

Zaprezentowano aplikację „Moja Komenda” z której mogą skorzystać wszyscy działkowcy, korzystający z telefonów komórkowych. Zaprezentowano też stronę www - „Krajową mapę zagrożeń” dzięki, której można informować Policję o występowaniu niepokojących zjawisk we wskazanym rejonie.

Szczegółowo omówiono możliwe skutki stosowania przez organy nadzoru rozszerzonej kontroli nad obiektami nie wymagającymi pozwolenia na budowę. Zalecono zarządom ROD sprawdzenie szczegółowych warunków technicznych w uchwałach rad miejskich i gminnych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania. W razie niekorzystnych dla działkowców zapisów Zarządy ROD we współpracy z Okręgowym Zarządem w Zielonej Górze będą musiały wypracować wspólny program działania w celu ich zmiany.

Ponadto podsumowano powszechny przegląd ROD i działek. Omówiono uchwałę Prezydium OZ i Okręgowego Zarządu, która zobowiązuje Zarządy ROD do podjęcia działań dotyczących poprawy zagospodarowania ogrodów i działek.

Przedstawiono i omówiono najważniejsze zasady prowadzenia inwestycji w ogrodach, możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz zasady rozliczania dotacji z Okręgowego Zarządu w Zielonej Górze oraz dotacji i pożyczek z Krajowej Rady PZD.

W trakcie narad omówiono też, wiele zagadnień prawnych i technicznych dotyczących funkcjonowania ogrodów.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio