Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kraków dofinansuje inwestycje w ROD, które otworzą ogrody dla mieszkańców!! - 28.10.2016

Wielki sukces PZD i krakowskich ROD! Dzięki zabiegom Związku aż pół miliona złotych władze miasta przekażą na inwestycje w tamtejszych ROD. Pozwoli to na jeszcze bardziej skuteczną i szerszą realizację Otwartego Programu Społecznego Rozwoju PZD.

Jak czytamy w Uchwale nr 308/2016 Rady - wsparcie dla ROD będzie udzielane w pierwszej kolejności dla tych ogrodów, które zapewnią otwarty charakter i dostępność dla mieszkańców Krakowa oraz co ważne: będą miały uregulowany tytuł prawny do nieruchomości. Inspiracją dla działań  krakowskich radnych stał się artykuł 17 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku (o Rodzinnych Ogrodach Działkowych), który daje możliwość wspierania ogrodów dotacjami z budżetów gmin i miast, a także szeroko promowany przez PZD Otwarty Program Społecznego Rozwoju PZD, który ma na celu otwarcie PZD na potrzeby społeczności lokalnych.

Prezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD Ewa Błachut podkreśla, że nie chodzi jedynie o otwarcie bram pojedynczych ogrodów, ale udostępnianie alejek, placów, czy domów działkowca na różnego rodzaju aktywności. Zarządy będą mogły zapraszać więcej szkół i przedszkoli i na terenie ogrodów organizować więcej lekcji przyrody, a dla dzieci starszych i młodzieży – biologii. Okręgowi PZD, jako inicjatorowi uchwały krakowskiej Rady Miasta, zależało na tym by jak najszerzej dotrzeć do radnych i prezydenta oraz mediów. Co się udało, bo we wrześniu tego roku krakowscy radni jednogłośnie przyjęli program w ramach, którego z budżetu miasta będzie można dofinansowywać ogrody działkowe.

Dotacje dla ogrodów przyznawane będą już od nowego roku. Na początek do dyspozycji ROD będzie 500 tysięcy złotych. Dzięki dotacjom działkowcy będą mogli wybudować nowe lub wyremontować istniejące budynki, założyć place zabaw, wyrównać alejki, posadzić nowe drzewa i krzewy, naprawić ogrodzenia, sieci wodociągowe, czy przyłącza elektryczne.

Działacze OZ Małopolskiego PZD i ich nieustępliwe działania sprawiły, że radni wszystkich opcji politycznych dostrzegli ogromny potencjał, jaki tkwi w miejskich ogrodach, które w Krakowie istnieją przecież od dziesiątek lat.

Droga do krakowskiego sukcesu

Jak mówi Prezes Ewa Błachut: „w trosce o krakowskie ogrody już w 2014 roku spotkaliśmy się z trójką radnych i delegacją trzech największych ROD. Rozmawialiśmy o formach pomocy, jaką władze miasta zaoferować mogą ROD. Zaproponowaliśmy, by wypromować wśród mieszkańców ideę korzystania z ogrodowych części wspólnych. Podczas spotkania udało się pozyskać deklarację, że w miejskim budżecie zabezpieczona zostanie coroczna pula środków na dofinansowanie małej infrastruktury (ławek, ogrodzenia, terenowych urządzeń ruchowych), a z czasem także dużej – przeznaczonej na termomodernizacje świetlic i domów działkowca, poprawę nawierzchni placów, etc. Na kolejnym spotkaniu powstał Zespół Wspólny w skład, którego weszły władze OZ PZD, radca prawny okręgu, inspektor-terenowo prawny i przedstawiciele Rady Miasta i Gabinetu Prezydenta.” Rezultatem wspólnych rozmów jest właśnie wyżej opisana i przyjęta jednogłośnie przez Radę Miasta – Uchwała.

Dzięki tej inicjatywie znacznie upowszechni się idea ogrodnictwa działkowego wśród mieszkańców, a części wspólne ogrodów staną się miejscem wypoczynku i rekreacji. Świetlice ogrodowe w znacznie większym stopniu staną się miejscem integracji zaangażowanych organizacji, zebrań rad osiedli, czy też animacji osób starszych. Na pewno taka integracja zaprocentuje w przyszłości, gdy trzeba będzie bronić ogrodów działkowych. 

Inicjatywa Małopolskiego OZ PZD wpisuje się doskonale w Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD,  w jego ramach jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez PZD staje się otwarcie bram ogrodów dla mieszkańców miast, a także coraz większy udział ogrodów w życiu lokalnych wspólnot.

Jak mówi  artykuł 4. Ustawy o ROD – „Rodzinne Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.” Jak widać czyny krakowskich działkowców we współpracy z samorządem są wręcz idealną praktyczną realizacją przyjętych zapisów prawa związkowego.

W Krakowie znajdują się 84. Rodzinne Ogrody Działkowe. W ciągu miesiąca od przyjęcia uchwały przez Radę Miasta do programu wsparcia finansowego przystąpiło aż 12 ogrodów: ROD „Dębniki”, „Grzegórzki”, im. Lewińskiego, „Kraków”, „Nowalijka 1”, „Płaszów”, „Podgórze”, „Tulipan”, „Wanda”, „Wisła”, „Zakole Wisły” oraz „Złoty Róg”. Niestety, wciąż czekają na formalne potwierdzenie ich uregulowanego statusu prawnego.

Marcin Budzyński

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.