Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD "Tajemniczy Ogród" we Włocławku zmienia się kompleksowo - 27.10.2016

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tajemniczy Ogród” we Włocławku podczas tegorocznego walnego zebrania podjęli uchwałę o zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Rewitalizacja ogrodu”. W zakresie prac zostało wymienione sporo składników przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, między innymi remont ogrodzenia zewnętrznego ogrodu, remontu świetlicy oraz wielu innych elementów infrastruktury ogrodowej.

Zarząd ogrodu przy pełnej akceptacji działkowców złożył wniosek o otrzymanie dotacji finansowej ze środków Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego a także zwrócił się do Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki na przeprowadzenie zamierzonej inwestycji. Złożone wnioski spotkały się z pełna akceptacją wyżej wymienionych organów, dzięki czemu ogród pozyskał środki finansowe na przeprowadzenie prac. Przedstawiamy Państwu materiał fotograficzny dokumentujący postęp prac.

Dariusz Gadziemski – Prezes Zarządu ROD „Tajemniczy Ogród”

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio