Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzień Działkowca w ROD im. Leśmiana w Zamościu - 25.10.2016

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Leśmiana w Zamościu godnie uczcili „Dzień Działkowca". Zaproszeni goście i działkowcy zgromadzili się w świetlicy Domu Działkowca. Uroczystość tą otworzył Prezes Zarządu ROD Pan Jan Serafin witając gości i działkowców. Zapoznał zebranych z dotychczasową działalnością zarządu w minionym roku oraz z planami na rok 2017.

W dalszej części spotkania nastąpiła miła chwila związana z dekoracją działkowców odznaczeniami związkowymi. Na wniosek Zarządu ROD, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Lublinie przyznał dla 16 działkowców srebrne odznaczenia „Zasłużony Działkowiec". Odznaczenia wręczała Pani Janina Dziechciaruk, wiceprezes OZ PZD w Lublinie oraz Prezes Zarządu ROD Pan Jan Serafin. W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Janina Dziechciaruk. Zapoznała zebranych z pracą OZ PZD na rzecz ogrodów na Lubelszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem regionu zamojskiego. Przedstawiła konkretne zamierzenia jakie były podejmowane w sprawie ogrodnictwa działkowego w naszym regionie oraz jakie zamierzenia będą realizowane w przyszłości.

Poinformowała także, że nasz ROD w Konkursie na Najlepszy Ogród w regionie zamojskim zajął drugie miejsce co zebrani przyjęli z wielką satysfakcją. Z tej okazji ROD nasz został uhonorowany przez Prezydenta Miasta Zamościa Pana Andrzeja Wnuka nagrodą w wysokości 1000 zł. Następnie głos zabrali goście, m.in. Pan Marek Walewander, radny Rady Miejskiej Zamościa a także działkowiec naszego ogrodu. Docenił wysiłki Zarządu ROD w pracach nad ciągłym polepszaniem wizerunku całości ogrodu, pogratulował odznaczonym, a także zapewnił, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy ogrodami Zamościa, a samorządem lokalnym była podnoszona na coraz to wyższy poziom. Zapewnił, że jego głos w Radzie Miasta Zamościa będzie znaczący jeśli chodzi o pomoc dla ogrodnictwa działkowego w Zamościu.

W dalszej części głos zabierali zebrani działkowcy na różne, żywotne dla naszego ogrodu tematy. I na tym zakończyła się część oficjalna. Po małej przerwie wszyscy zebrani zostali poczęstowani bigosem myśliwskim i innym specjałami. Stoły zapełniły się produktami przyniesionym przez działkowców. Część integracyjna przy muzyce trwała do późnych godzin nocnych z satysfakcją dla wszystkich gości.

 

Prezes Zarządu ROD im. B. Leśmiana w Zamościu

Jan Serafin


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio