Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ w Częstochowie w sprawie wystąpienia RPO podważającego zapisy Statutu PZD - 21.10.2016

S T A N O W I S K O

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie: wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego zapisy Statutu PZD

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19.08.2016 roku skierowanego do Prezesa Polskiego Związku Działkowców, w którym kwestionuje zapisy wielu postanowień Statutu PZD wyrażają swoje głębokie oburzenie. Jest to dla nas działkowców zupełnie niezrozumiałe, jak Rzecznik Praw Obywatelskich z całą powagą swego urzędu mógł tak bezkrytycznie i bez sprawdzenia oraz wnikliwej analizy zgłoszonych indywidualnych zastrzeżeń do naszego statutu zająć tak jednoznaczne stanowisko poprzez zakwestionowanie jego zapisów.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie uznają, że pismo Pana Rzecznika Praw Obywatelskich jest niczym innym jak kolejną próbą dyskredytowania stowarzyszenia ogrodowego PZD oraz próbą ingerowania w jej samodzielność i samorządność.

Należy z całą bezwzględnością podkreślić, że do takiego stwierdzenia uprawnia nas fakt, że obecnie obowiązujący Statut Polskiego Związku Działkowców był poddany niezwykle drobiazgowemu i wnikliwemu badaniu przez niezawisły sąd rejestrowy oraz organ nadzoru nad naszym stowarzyszeniem w ramach postępowania rejestrowego. Okręgowy Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że w ramach postępowania rejestrowego naszego Statutu podobne zarzuty jakie podnosi Pan Rzecznik były zgłaszane do sądu rejestrowego i nie zostały one przez Sąd uznane za zasadne. Naszym zdaniem Statut PZD został zarejestrowany w KRS, a więc jego zapisy niezawisły sąd uznał za zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Jest dla nas niezrozumiała intencja Pana Rzecznika, która ignoruje fakt zarejestrowania Statutu zgodnego z przepisami prawa poprzez sugerowanie jego zmiany.

W odczuciu członków Okręgowego Zarządu uważamy, że obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich swoim wystąpieniem stał się obrońcą nielicznej grupy działkowców naruszających prawo związkowe i ogólne poprzez zamieszkiwanie i budownictwo ponadnormatywne co zdecydowanie działa na szkodę całego stowarzyszenia ogrodowego PZD. Okręgowy Zarząd pragnie przypomnieć, że prawie milionowa rzesza polskich działkowców uprawiających swe działki z poszanowaniem prawa, zrzeszonych w PZD nie dość, że nie może liczyć na wsparcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie swoich praw, to jeszcze spotyka się z nieuzasadnionymi atakami z jego strony.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie są zaskoczeni także insynuacjami Rzecznika o rzekomym zniechęcaniu przez stowarzyszenie członków PZD do tworzenia odrębnych stowarzyszeń. Należy przypomnieć, że to działkowcy, a nie tylko członkowie PZD mają pełną swobodę wyboru stowarzyszenia zarządzającego ogrodem gwarantowaną przepisami nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Polski Związek Działkowców nigdy nie podejmował, ani obecnie nie podejmuje żadnych działań ograniczających w jakimkolwiek stopniu to prawo.

Naszym zdaniem jedynym problemem, który został zauważony dotychczas przy wyodrębnieniu ogrodu ze struktur PZD jest niska znajomość prawa osób próbujących założyć nowe stowarzyszenie, a co za tym idzie problemy z jego rejestracją. Jest dla nas rzeczą niezrozumiałą, że tego nie chce zauważyć Pan Rzecznik. To nie Związek tylko Sądy odmawiają rejestracji nowych stowarzyszeń ze względu na błędy formalne, które były popełnione przy tworzeniu stowarzyszenia i podczas zebrań, które mają na celu wyodrębnienie się ogrodu ze stowarzyszenia PZD.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie z całą stanowczością oczekują, że Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ broniący prawa obywateli doceni wieloletni dorobek naszego stowarzyszenia, przestanie nam szkodzić swymi nie do końca przemyślanymi działaniami. Liczymy, że Rzecznik Praw Obywatelskich zacznie traktować stowarzyszenie ogrodowe PZD jako partnera społecznego w działaniach na rzecz poprawy i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodów, jako największego stowarzyszenia skupiającego polskich działkowców.

 

Okręgowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców
w Częstochowie

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.