Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów i Księgowych ROD w okręgu warmińsko-mazurskim - 21.10.2016

W dniach 15-16 października 2016 roku w Ośrodku Rewita WDW Waplewo odbyła się narada szkoleniowa Prezesów i Księgowych ROD Okręgu Warmińsko-Mazurskiego.

W naradzie wzięło udział 222 przedstawicieli Zarządów i księgowych ROD. Zaproszenie na naradę przyjął Eugeniusz Kondracki Prezes Polskiego Związku Działkowców. Otwarcia dokonał Czesław Wojsław Pierwszy Wiceprezes OZ. Minutą ciszy uczczona została pamięć śp. Zbigniewa Kołodziejczaka wieloletniego Prezesa Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego.

Aktualną sytuację Związku przedstawił zebranym Prezes Eugeniusz Kondracki. Zostały wręczone odznaczenia związkowe. ROD "Kormaran" w Giżycku został uhonorowany pucharem i dyplomem z okazji jubileuszu 55-lecia istnienia ogrodu. Byłemu prezesowi ROD "22 Lipca" w Gołdapi Antoniemu Kniza wręczono prezent z Krajowej Rady PZD w podziękowaniu za wieloletnią pracę w ogrodzie. Podziękowania w formie okolicznościowych dyplomów z okazji 35-lecia PZD otrzymali najbardziej zasłużeni działacze z naszego Okręgu.

DSCN2105

DSCN2095

Zastosowanie w praktyce ustawy o ROD, Statutu PZD oraz Regulaminu ROD omówił Tomasz Terlecki Radca Prawny Krajowej Rady. Zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków unijnych oraz środków z Funduszy Ochrony Środowiska przybliżyli przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Piotr Piątkowski Radca Prawy Okręgu wyjaśnił zawiłości prawne dotyczące wypowiadania umów dzierżawy.

DSCN2087

Następnie zebrani wysłuchali wystąpienia Zofii Szczecińskiej-Biernackiej Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, które dotyczyło m.in. kontroli w ROD przeprowadzanych na terenie Okręgu. Dokumentację statutową w ROD oraz przygotowanie Walnych Zebrań Sprawozdawczych omówił Eugeniusz Słowikowski Sekretarz OZ. Podsumowania wyników Powszechnego Przeglądu Zagospodarowania Ogrodów i Działek w 2016 r. dokonał Jan Kamiński Wiceprezes OZ. Zagadnienia finansowo-księgowe takie jak: gospodarka finansowa ROD; zasady funkcjonowania Funduszu Statutowego, Funduszu Oświatowego PZD, Funduszu Rozwoju ROD; wykorzystanie majątku Związku, czasowe zajecie terenu; rachunki bankowe i zasady gospodarki kasowej; odpowiedzialność za dokumentację finansową (zasady jej prowadzenia i przechowywanie) omówiły Marta Rulewska Główna Księgowa OZ oraz Mirosława Marks Główna Księgowa Krajowej Rady PZD. Zagadnienia dotyczące inwestycji i remontów w ROD (w tym omówienie kryteriów udzielania dotacji z Okręgu i KR PZD oraz zasad udzielania pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD przedstawili zebranym Czesław Wojsław Pierwszy Wiceprezes OZ oraz Agnieszka Rudawska Pracownik Krajowej Rady PZD. Natomiast kwestie dotyczące ksztorysów i zasad prowadzenia inwestycji na ogrodach w praktyce omówił Piotr Szczerba inspektor ds. inwestycji Okręgu. Sprawy związane z gospodarką gruntami przedstawili Jarosław Wołodkiewicz inspektor ds. terenowo-prawnych Okręgu oraz Agnieszka Rudawska pracownik Krajowej Rady PZD. Po każdym z wykładów był czas na pytania w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Agnieszka Michno
sekretariat Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.