Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Małopolskiego w sprawie interpelacji posel w przedmiocie uwłaszczenia działkowców - 21.10.2016

STANOWISKO

PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO

PZD W KRAKOWIE

z dnia 17 października 2016 roku

 

w sprawie Interpelacji poselskiej Pana Posła Marcina Horały skierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uwłaszczenia działkowców

 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie stanowczo nie zgadzają się z treścią interpelacji poselskiej Pana Posła Marcina Horały skierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uwłaszczenia działkowców.

Jest to kolejna interpelacja poselska traktująca o zmianach umożliwiających uwłaszczenie działkowców. Tutejsze Prezydium OZM PZD w Krakowie wyraża wielkie zaniepokojenie bowiem kolejny interpelujący porusza tę sprawę. Pragniemy wskazać, iż obecna ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jasno wskazuje na jakich terenach mogą znajdować się rodzinne ogrody działkowe.

Udzielający odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Kazimierz Smoliński słusznie wskazuje, że z reguły właścicielami nieruchomości zajętych przez rodzinne ogrody działkowe są jednostki samorządu terytorialnego, którym przysługuje konstytucyjna ochrona własności.

W ślad za odpowiedzią na przedmiotową interpelacje tutejsze Prezydium OZM PZD w Krakowie podnosi, iż wprowadzona w dniu 19 stycznia 2014 roku ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zniosła wyłączność organizacji Polski Związek Działkowców w prowadzeniu rodzinnych ogrodów działkowych. Na mocy w/w ustawy PZD jako stowarzyszenie ogrodowe przejęło prawa i obowiązki, w tym zobowiązania i należności, organizacji Polski Związek Działkowców.

Ustawa ta pozwoliła działkowcom podjąć decyzję, czy pozostaną członkami PZD, czy wyodrębnią rodzinny ogród działkowy i powołają nowe stowarzyszenie, które przejmie prowadzenie ogrodu. W myśl art. 74 ust. 4 ustawy o rod działkowcy nadal mają możliwość wystąpienia ze struktur PZD. Ponadto jak słusznie wskazuje odpowiadający, działkowcy mają możliwość użytkowania swoich działek nie będąc członkami Polskiego Związku Działkowców.

Prezydium OZM PZD w Krakowie pragnie podkreślić, iż regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych są wystarczające. Postulowanie ich zmiany zakłóciłoby sprawne funkcjonowanie ROD, a przez wprowadzenie nowego statusu działkowca sparaliżowałoby zarządzanie w ROD jako całej wspólnoty.

 

Prezydium

Okręgowego Zarządu Małopolskiego

w Krakowie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.