Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie OZ w Częstochowie - 20.10.2016

W  dniu  19  października  2016  roku  w  siedzibie  OZ w Częstochowie  odbyło  się  kolejne  posiedzenie  Okręgowego  Zarządu.  W  posiedzeniu  uczestniczyli  członkowie  Okręgu  oraz  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Eugeniusz  Berski.

Posiedzeniu  przewodniczył  Wiceprezes  Okręgu  Stanisław  Jucha.  W  posiedzeniu  na  21  członków  uczestniczyło  17  osób  co  stanowi  81 %.   Tematyka  posiedzenia  obejmowała  aktualna  sytuację  Związku,  omówienie  przeglądów  zagospodarowania   ROD  i  działek  w  2016  roku, realizacji  art. 76  ustawy  oraz  obchody  działkowego  święta.

Wiceprezes  Okręgu  po  powitaniu  oddał  głos  Sekretarzowi  Okręgu,  który  przedstawił  aktualna  sytuacje,  na  którą  składają  się  między  innymi:  wystąpienia  Rzecznika  Praw  Obywatelskich,  wyrok  NSA,  interpelacje  poselskie,  działania  organu  nadzoru  oraz  wewnętrzne  działania  ROD.

Kolejnym  punktem  porządku obrad  była  informacja  w  sprawie    przeglądów  zagospodarowania  ROD  i  działek  w  2016  roku  oraz  realizacja  art.  76  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.  Informacje  przedstawił  Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik. 

Wiceprezes  podsumował  tegoroczne  dni  działkowca  organizowane  w  ogrodach,  Okręgowe  Dni  Działkowca  oraz  obchody  święta  na  szczeblu  krajowym.  W dyskusji  głos  zabrało  6  członków,  którzy  wysoko ocenili  przedstawione  materiały  sprawozdawcze.  W  wyniku  dyskusji  przyjęto  trzy  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  informacji  dot.  przeglądów  zagospodarowania,  realizacji  art.  76  ustawy  oraz  35-lecia  PZD.   Ponadto  Okręg  przyjął  stanowisko  w  sprawie  wystąpienia  Rzecznika  Praw  Obywatelskich.

Opracował 

Sekretarz  Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.