Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inwestycja w ROD Armaturowiec w Lipianach - 20.10.2016

W dniu 13 października 2016 r. w ROD "Armaturowiec" w Lipianach oficjalnie zakończona została i odebrana długo wyczekiwana przez działkowców inwestycja mająca na celu zapewnienie ROD "Armatrowiec" w Lipianach oraz sąsiadującej kolonii ROD "Dobry Plon" w Lipianach dostaw wody do podlewania przez cały sezon.

Dotychczas, z uwagi na przestarzałą mało efektywną pompę oraz duże zbiorniki do gromadzenia wody, ogrody te posiadały wodę jedynie w wyznaczonych przez Zarząd ROD "Armaturowiec" w Lipianach godzinach porannych i wieczornych a i tak nie wszyscy działkowcy mogli się cieszyć z dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem.

Dodatkowo urządzenia te lata świetności miały już za sobą co powodowało częste awarie, przerwy w dostawach wody i dodatkowe koszty na ich naprawy i remonty.

 

Stare duże zbiorniki i pompy zostały zastąpione przez jedną pompę z falownikiem i mały zbiornik o poj. 500 l, który ma na celu jedynie utrzymywanie stałego, zadanego ciśnienia wody w sieci. Całość obsługiwana jest automatycznie przez nowoczesny sterownik. Wszystkie urządzenia zajmują zaledwie 2m kw. budynku pompowni a nie jak dotychczas 20m kw. Nowa instalacja z uwagi na pojemność zbiornika nie podlega dozorowi technicznemu co zmniejszy koszty eksploatacji sieci. Wykonawca w ramach umowy przeszkolił gospodarzy oraz członków Zarządu z obsługi sterownika oraz udzielił ROD "Armaturowiec" w Lipianach dwuletniej gwarancji na zainstalowane urządzenia. Ponadto w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii wykonawca zobowiązał się do jej usunięcia w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od jej zgłoszenia.

Cała inwestycja została zrealizowana przy udziale środków finansowych z dotacji udzielonej przez PZD OZ w Szczecinie aby móc wprowadzić w końcu ROD "Armaturowiec" w Lipianach i ROD "Dobry Plon" w Lipianach w XXI wiek.

Działkowcy już od nowego sezonu będą mogli korzystać z wody o każdej porze dnia a nie jak dotychczas tylko w wyznaczonych godzinach co wydatnie poprawi jakość korzystania z działki.

PZD OZ w Szczecinie już teraz życzy działkowcom pomyślnego korzystania z nowych urządzeń i dorodnych plonów w sezonie 2017 r.

Michał Tera

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.