Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wszelkie próby niszczenia dorobku ogrodnictwa działkowego zawsze będą budziły sprzeciw osób, które chcą przestrzegać prawa - 18.10.2016

                                                                                                                     Gniezno,  dnia 15.10.2016

 

Paweł Wełnic

62-200 Gniezno                                                                          

 

                                                                                  Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                                  dr  Adam Bodnar

                                                                                  Aleja Solidarności 77

                                                                                  00 – 090 Warszawa

 

Szanowny Panie Doktorze!

 

Po zapoznaniu się z treścią Pańskich wystąpień i skierowaniu zarzutów długo zastanawiałem się, czy skierować pismo do Pana, jako Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak przeważyła decyzja, że nie mogę pozostawić tego bez odpowiedzi.

Jako działkowiec Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Grodu Lecha w Gnieźnie z ogromną wnikliwością zapoznałem się z materiałem Pańskich wystąpień. W mojej ocenie Pańskie działania zmierzają do głębokiej ingerencji w ustawę o ROD z dnia 13. grudnia 2013 roku i są podważaniem przestrzegania prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Polak, bez względu na zajmowaną pozycję społeczną zobowiązany jest do przestrzegania prawa, to naturalnie dotyczy również działkowców i zdecydowana większość nie przekracza określonego przez ustawę prawa. Jestem głęboko przekonany, że ustawa o ROD jak i Statut PZD są dokumentami opracowanymi rzetelnie, opierającymi się o szerokie konsultacje społeczne podczas ich uchwalania.  Prawo w nich zapisane jest jasne, transparentne i czytelne dla wszystkich chcących przestrzegać prawo oraz dające stabilność działkowcom.

Jakakolwiek próba niszczenia dorobku ogrodnictwa działkowego w Polsce zawsze będzie negatywnie oceniana przez osoby chcące przestrzegania prawa, natomiast osoby, które nie potrafią funkcjonować w określonym porządku prawnym będą nadal wysuwać określone żądania i stawiać zarzuty. Zastanawia mnie fakt, że organ mający stać na straży praworządności zamiast wsłuchiwać się w głos miliona działkowców skupionych, w PZD wsłuchuje się w pojedyncze głosy, które nie potrafią żyć w zgodzie z pozostałymi działkowcami i obowiązującym prawem.

Obecnie skupia się Pan na wymyślonych zdarzeniach jednej osoby, która pozyskała niewielkie poparcie grona osób sfrustrowanych, nieprzestrzegających obowiązującego prawa, działających wbrew Statutowi PZD i Regulaminu obowiązującemu w ROD.

Szanowny Panie Rzeczniku uważam, że nasze stowarzyszenie może być przykładem demokratycznego samorządu, a wybrane władze PZD są zgodne z wolą wybranych przez ROD delegatów, którzy nie wahają się stawać w obronie interesów członków PZD przed negatywnymi skutkami inicjatyw podejmowanych przez niektórych członków władzy publicznej wykorzystujących skargi nielicznych osób nierespektujących prawa PZD, a tylko własny cel umożliwiający osiągnięcie korzyści dla siebie.

Szanowny Panie Rzeczniku jeszcze jest czas na refleksję, przemyślenie i wycofanie się z objętej przez Pana drogi i o to apeluję.   

 

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                        Paweł Wełnic    

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio