Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VI posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu - 14.10.2016

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu informuje, że w dniu 11 października 2016 r odbyło się plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu.

W posiedzeniu uczestniczyła Pani mgr Monika Pilzak, pracownica Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD.

Głównym tematem posiedzenia była analiza i ocena „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, którą przedstawił Prezes Okręgowego Zarządu w Kaliszu Pan Jerzy Wdowczyk.

Okręgowy Zarząd dokonał pełnej oceny przeprowadzonych przeglądów i zatwierdził wyniki i ocenę dokonaną przez Prezydium Okręgowego Zarządu, w tym zalecenia wynikające z przeglądów dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których realizacja przyczyni się do poprawy wizerunku ogrodów oraz modernizacji infrastruktury ogrodowej.

W sprawie zatwierdzenia wyników dokonanych przeglądów Okręgowy Zarząd podjął uchwałę Nr 1/VI/2016.

Kolejnym ważnym tematem posiedzenia było pismo Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

Pani Monika Pilzak przedstawiła zebranym ocenę prawną pisma RPO oraz zagrożenia dla działkowców i Związku wynikające z wystąpienia Rzecznika.

W dyskusji uczestnicy zajęli zdecydowane krytyczne stanowisko do wystąpienia RPO. Uczestniczący w posiedzeniu podjęli w tej sprawie Stanowisko, które skierowano do Rzecznika Praw Obywatelskich.

I Wiceprezes OZ omówił Uchwałę Nr 355/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczących niepełnosprawności działkowców.

Jednym z tematów posiedzenia były sprawy organizacyjne dotyczące uzupełnienia składu Okręgowego Zarządu i wybór Sekretarza OZ w związku z wygaśnięciem mandatu poprzedniego Sekretarza. Podjęto stosowne uchwały.

Funkcję Sekretarza OZ PZD powierzono Panu Henrykowie Kostrzewie, Prezesowi ROD „Orłowiec” w Kaliszu.

 

Dyrektor Biura

OZ PZD w Kaliszu     

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.