Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Integracyjny Dzień Działkowca w ROD „Relaks-Storczyk” - 13.10.2016

W sobotę 24 września 2016r w ramach Integracyjnego Dnia Działkowca w ROD „Relaks-Storczyk”, imprezy wspieranej finansowo przez Gminę Czechowice-Dziedzice obchodzono jubileusz 50-lecia utworzenia i funkcjonowania Ogrodu „Relaks”, będącego od 2006r jednym z dwóch terenów  ROD „Relaks-Storczyk”. Ogród „Relaks” założony został w 1966r przez Rafinerię Nafty „Czechowice”.

Jubileuszowe spotkanie działkowców, sympatyków ogrodu oraz zaproszonych gości w ramach kultywowania tradycji zorganizowanego ruchu ogrodnictwa działkowego rozpoczęło się ok. godz. 16.00.  Z zaproszenia Zarządu ROD „Relaks-Storczyk” skorzystał Pan Marian Błachut – Burmistrz Czechowic-Dziedzic oraz Pan Jerzy Chłosta – członek Zarządu Okręgu Śląskiego PZD.

Zasadniczą część obchodów jubileuszowego Dnia Działkowca rozpoczął Wiesław Mnich – Prezes Zarządu ROD „Relaks-Storczyk” – witając serdecznie zaproszonych gości: Pana Burmistrza Marian Błachuta, Jerzego Chłostę oraz działkowców i sympatyków Ogrodu.

W tzw. części oficjalnej było miejsce na przypomnienie zebranym historii utworzenia Ogrodu „Relaks” , działalności społecznie użytecznej ROD „Relaks” i ROD „Relaks-Storczyk” oraz historii utworzenia ROD „Relaks-Storczyk” – Ogrodu, który powstał w 2006r z połączenia ROD „Relaks” i ROD „Storczyk”.  

Aktualnie Ogród „Relaks” ma 60 działek a Ogród „Storczyk” – 27 działek.

Każdy z tych Ogrodów jest zelektryfikowany, dla każdej z działek doprowadzona jest woda pitna – poprzez przyłącza wodomierzowe, w latach 2006-2015 wyremontowano ogrodzenie obu Ogrodów. W ramach zadań własnych Gmina Czechowice-Dziedzice sfinansowała w 2006r budowę studni wodomierzowych dla potrzeb ROD „Storczyk” i ROD „Lotos”, umożliwiając tym samym poprawę warunków do korzystania z działek przez ich użytkowników.

ROD „Relaks-Storczyk” dysponuje Domem Działkowca, który służy swoimi możliwościami działkowcom, członkom ich rodzin oraz społeczności lokalnej na realizację różnych społecznie użytecznych inicjatyw.

Poza realizacją swoich podstawowych obowiązków statutowych, zabezpieczających jak najlepiej warunki techniczno-organizacyjne dla działkowców oraz członków ich rodzin do  prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji, Zarząd Ogrodu – ramach dodatkowych inicjatyw społecznie użytecznych skierowanych do działkowców oraz społeczności naszej Gminy , w latach 2003-2016  zrealizował  46 różnego rodzaju zadań publicznych, wspieranych finansowo przez Gminę Czechowice-Dziedzice, Zarząd Osiedla „Tomaszówka”, Czechowicką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz PFOŚiGW.  

Dla przypomnienia były to między innymi:

- Osiedlowe Dni Działkowcaorganizowane corocznie od 2005r,

- Międzydziałkowe Rajdy Roweroweorganizowane w latach 2003-2012 we współpracy

  z Zarządami innych ROD z terenu naszej Gminy,

- Zajęcia z edukacji ekologicznej dziecizadania realizowane w latach 2008-2014,

- Obchody 70-lecia ogrodnictwa działkowego w Czechowicach-Dziedzicach w 2006r,

  zrealizowane we współpracy z Zarządami innych ROD, a dofinansowane Starostowo

  Powiatowe w Bielsku-Białej i Gminę Czechowice-Dziedzice

- Bale karnawałowe z elementami charytatywnymi, zabawy sylwestrowe – wspierające 

  działalność statutową Ogrodu , corocznie organizowane tradycyjne Dni Działkowca.

 

         Z okazji jubileuszu 50-lecia Ogrodu „Relaks” Prezes Zarządu ROD „Relaks-Storczyk” – Wiesław Mnich – odebrał od Pana Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta życzenia  dla działkowców oraz członków ich rodzin zdrowych i obfitych plonów, zadowolenia z pracy na działce, aby spokój, radość i uśmiech gościł na stałe w Ogrodach(zdjęcie Nr1),  natomiast Pan Jerzy Chłosta – w imieniu Pana Eugeniusza Kondrackiego - Prezesa PZD przekazał Ogrodowi okolicznościowy puchar oraz dyplom uznania Prezydium Krajowej Rady PZD (zdjęcie Nr2).

           Za wieloletnią współpracę i wspieranie działalności społecznej ROD „Relaks-Storczyk” – z okazji 50-lecia założenia i działalności Ogrodu „Relaks”  Zarząd Ogrodu podziękował  Panu Burmistrzowi – Marianowi Błachutowi (zdjęcie Nr3), Zarządowi Osiedla „Tomaszówka” oraz Zarządowi Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej specjalnie przygotowanymi grawerowanymi upominkami.

            W dalszej części obchodów Dnia Działkowca Prezes Zarządu Ogrodu uhonorował  dyplomami uznania za wieloletnią uprawę działki oraz okolicznościowymi upominkami następujących działkowców:

- Kapias Barbara i Bronisław z Ogrodu „Storczyk”, użytkujący swoją działkę od 1960r,

- Wójcik Krystyna i Marian oraz Gaca Barbara i Andrzej z Ogrodu „Relaks”, użytkujący 

                                                                     swoją działkę od początku założenia Ogrodu „Relaks”,

- Sadkowscy Stanisława i Tadeusz, Pawlik Barbara i Jerzy, Bajorek Urszula i Tadeusz,

  Tomaszek Wanda, Świątkowski Wojciech – użytkujących działki w Ogrodzie „Relaks”,

- Rabinek Anna i Edward, Daniel Krystyna i Antoni, Kobylińska Teresa i Leszek, Szewczyk

  Helena i Zbigniew oraz Adamaszek Teresa i Jan – użytkujący działki w Ogrodzie „Storczyk”.


             W drugiej części obchodów ok. 60 uczestników Integracyjnego Dnia Działkowca bawili się  przy oprawie muzycznej przygotowanej przez Edwarda Przygodę – działkowca z ROD „Reneta” oraz  Irenę Balon – działkowczynię z ROD „Irys”, bawiąc się do późnych godzin.

             Zdjęcie Nr 4 przedstawia uczestników Dnia Działkowca.

             Jedną z dodatkowych  atrakcji był jubileuszowy tort, lampka szampana oraz piosenka „Pamiętajcie o ogrodach”.

          I tutaj należą się serdeczne podziękowania wszystkim działkowcom, którzy  pomagają Zarządowi Ogrodu w realizacji corocznie uchwalanych na walnych zebraniach Planach Pracy, modernizują swoje działki w taki sposób, aby swoją infrastrukturą i nasadzeniami jak najlepiej służy w spełnianiu swoich statutowych celów, tj. prowadzeniu upraw ogrodniczych, rekreacji i wypoczynkowi na łonie natury.

 

Informacja przesłana przez Zarząd ROD "Relaks-Storczyk"
     

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio