Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

V posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 06.10.2016

W dniu 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej biura Okręgu Świętokrzyskiego odbyło się V w bieżącej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. W bogatym porządku obrad znalazły się przede wszystkim takie tematy jak:

 1. Aktualna sytuacja działkowców, ROD i stowarzyszenia ogrodowego PZD w świetle interpelacji Posła T. Cimoszewicza oraz Poseł B. Małeckiej – Libery w przedmiocie uregulowań ustawy o ROD oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Krajowej Rady PZD w zakresie zastrzeżeń do Statutu PZD, 
 2. Podsumowanie realizacji projektu „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” na terenie województwa świętokrzyskiego,
 3. Możliwość dofinansowania przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW przedsięwzięć prowadzonych przez ROD – wystąpienie Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW do Prezesa Krajowej Rady PZD z dnia 22.08.2016 r.
 4. Regulacja stanów prawnych rodzinnych ogrodów działkowych w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD,
 5. Aktualny stan roszczeń do terenów ROD na obszarze województwa świętokrzyskiego,
 6. ROD z Okręgu Świętokrzyskiego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.

            Podsumowanie powszechnego przeglądu świętokrzyskich ROD i działek obok bieżącej sytuacji działkowców, ogrodów i Związku zdominowało V posiedzenie OZ. Zdaniem członków Okręgowego Zarządu przegląd był niezbędny i dał pełny obraz świętokrzyskich ogrodów, pokazał stan infrastruktury, unaocznił potrzeby i nakreślił wyzwania, przed jakimi obecnie stanęły Zarządy ROD i działkowcy. Wyniki przeglądu stanowią poważny argument w odpieraniu niesłabnących ataków na polskie ogrodnictwo działkowe i zarzuty o jego rzekomej zbędności.

            Uczestnicy posiedzenia zostali także poinformowani o wydarzeniach, którymi w ostatnim czasie żył Okręg Świętokrzyski, a mianowicie o: wystawie lilii, międzyogrodowej wystawie plonów z działek zorganizowanej z okazji Okręgowych Dni Działkowca w Kielcach i dożynkach działkowców ostrowieckich, uroczystym świętowaniu jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców oraz jubileuszach ROD: 90-leciu ROD "Kadzielnia" w Kielcach., 60-leciu ROD im. B. Chrobrego w Kielcach oraz 35-leciu ROD "Przylaszczka" w Starachowicach, a także o udziale delegacji Okręgu Świętokrzyskiego w Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu i wycieczce szkoleniowej dla Społecznej Służby Instruktorskiej do Skierniewic.

            Posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach było doskonałą okazją do podziękowania za wieloletnią pracę w Polskim Związku Działkowców i wręczenia okolicznościowych dyplomów przyznanych przez Krajową Radę z okazji jubileuszu 35-lecia PZD dla  najbardziej zasłużonych społeczników. Podsumowano także konkursy "Wzorowa Działka Roku 2016" i "Wzorowa Altana" prowadzone na szczeblu okręgowym i obecnym na posiedzeniu laureatom wręczono dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. W wypracowanych i przedstawionych przez Komisję Uchwał i Stanowisk dokumentów znalazły się:

 1. 1.   Uchwała Nr 1/V/2016 w sprawie przyjęcia "Analizy i oceny stanu zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych na terenie województwa świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach",
 2. Stanowisko w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionującego zapisy Statutu PZD z dnia 2 lipca 2015 r.,  
 3. Stanowisko w sprawie interpelacji poselskich: B. Małeckiej-Libery
  oraz T. Cimoszewicza dotyczących ogrodnictwa działkowego,
   
 4. Stanowisko w sprawie zrealizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego projektu pod nazwą "Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku".

 Anna Grudzień 

Instruktor ds. organizacyjnych                                                                                                  

Okręg Świętokrzyski PZD Kielce 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio