Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze - 03.10.2016

W dniu 30 września 2016 r. Obradował Okręgowy Zarząd. Głównym tematem obrad było podsumowanie powszechnego przeglądu ROD i działek oraz wypracowanie działań dążących do zastosowania się zarządów ROD i działkowców do uwag i wniosków członków komisji ds. przeglądów.Miłym akcentem obrad było uhonorowanie odznaczeniami Związkowymi oraz okolicznościowymi dyplomami prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, z okazji jubileuszu 35lecia Polskiego Związku Działkowców.

Okolicznościowe podziękowania za wieloletnie pełnienie funkcji prezesa zarządu ROD wręczono Witoldowi Fersterowi- długoletniemu, byłemu prezesowi ROD „Wiarus” w Wilkanowie oraz Jackowi Małaczyńskiemu- długoletniemu, byłemu prezesowi ROD „Związkowiec” w Zielonej Górze

Obradom przewodniczył prezes OZ PZD – Pan Marian Pasiński. Obrady odbywały się przy wysokiej frekwencji (90%). W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Alina Nocuń. W obradach uczestniczyli też członkowie Okręgowej Komisji do spraw zagospodarowania ogrodów i działek, którzy brali udział w powszechnym przeglądzie ogrodów i działek.
Stwierdzono, iż dane zebrane w trakcie przeglądów stanowią bogaty materiał. Nie są to jedynie dane statystyczne. Z przedstawionego materiału można odczytać jakie działania należy w najbliższych latach podjąć by poprawić stan zagospodarowania ogrodów i działek i wyhamować niepokojące zjawiska, które ujawniają się w rodzinnych ogrodach działkowych. Zjawiska te dotyczą przede wszystkim stanu nasadzeń na działkach oraz zwiększającej się ilości wolnych działek w małych miejscowościach. W tej sprawie przyjęto stosowną uchwałę.
Omówiono również kwestię wolnych, niezagospodarowanych terenów, oraz problemy z ich przekazaniem właścicielowi.
Przedstawiono stan prawny gruntów rod, z naciskiem na ujęcie ich w planach miejscowego zagospodarowania miast i gmin oraz w planach studyjnych. Stwierdzono, iż każdy Zarząd ROD powinien monitorować sytuację w swojej gminie i w razie potrzeby, we współpracy z prezydium OZ, interweniować. W tej sprawie przyjęto stosowną uchwałę.
Przedstawiono zarzuty jakie wobec Statutu PZD postawił Rzecznik Praw Obywatelskich. Stwierdzono, iż są one całkowicie nieuzasadnione, a wręcz niezgodne z prawdą. Wystosowano do RPO stanowisko pod którym podpisali się wszyscy uczestnicy zebrania Okręgowego Zarządu.

W dyskusji, w której głos zabrało 10 osób podkreślano, że można być zadowolonym z wyników jakie osiągnięto w temacie przeglądów ROD i działek. Potwierdzono informacje dotyczące zagospodarowania ogrodów i ich wyposażenia. Zauważono, iż należy promować dobre rozwiązania i zasady funkcjonowania, tak by zyskały one poparcie we wszystkich ogrodach.

Wielu dyskutantów podkreślało, że nie wolno zmarnować dużego wysiłku włożonego przez 41 osobową komisję, która dokonywała przeglądów. Podkreślano, ze Prezydium OZ winno, w oparciu o materiały przyjąć program poprawy stanu zagospodarowania ROD i działek oparty głównie o wnioski zapisane w protokółach. Powinien to być temat na narady z prezesami ROD i na posiedzenia zarządów ROD i ogrodowych komisji rewizyjnych, tak aby zrealizować wytyczne jeszcze w bieżącej kadencji (w ciągu 3 lat) Podkreślano, że najważniejszym elementem realizacji wniosków komisji do spraw przeglądów będą walne zebrania w 2017r. gdzie należy omówić stan zagospodarowania ROD i działek ustalić zasady i przyjąć kierunki poprawy tego stanu.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio