Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Rada Miasta Łódź za dofinansowaniem łódzkich ROD! - 29.09.2016

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Łodzi będą mogły ubiegać się o pieniądze z budżetu miasta na doposażenie, remont i modernizacje infrastruktury. Projekt uchwały w tej sprawie, który przygotowany został przez radnych miasta i przyjęty 21. września br. przewiduje pomoc rozwojową dla ogrodów.  Projekt uchwały pomyślnie przeszedł wcześniej weryfikację na Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. W większości gmin w Polsce jest podobna możliwość, z której nie wszystkie Zarządy ROD korzystają.

Miejscy włodarze odpowiadając na postulaty Kolegium Prezesów Zarządów ROD przewidują: wsparcie na projekty, które mają służyć  rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków korzystania przez działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub zwiększy dostępność dla społeczności lokalnej – powiedziała PZD Halszka Karolewska Koordynator Zespołu ds. Komunikacji z Biura Rady Miejskiej Departamentu Prezydenta Miasta Łodzi.

Przyznawane przez Urząd Miasta Łodzi dotacje będą mogły być przeznaczone na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Warto, by działkowcy skorzystali z tego dofinansowania.

Czas po „Powszechnym przeglądzie zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” jest okazją do zadania sobie pytania: jakiego wsparcia od samorządów potrzebują ogrody? Zarządy ROD, które znają bardzo dobrze potrzeby swoich ogrodów powinny rozważyć złożenie wniosku o stosowne dotacje.

Jak dowiedzieliśmy się od urzędników z Biura Rady Miasta Łódź - dotacje będą udzielane w formie dofinansowania pokrywającego koszty realizacji zadania w wysokości do 80% jego wartości (pierwotnym założeniem było 100%-owe finansowanie – przyp. M.B.). Kwota dotacji dzielona będzie proporcjonalnie do ilości wniosków, które zatwierdzi Rada Miasta Łódź.

Dla łódzkich działkowców wsparcie łódzkiego samorządu to szansa, dzięki której mogą zmodernizować i wyremontować infrastrukturę ROD. Jego realizacja - stanowić będzie praktyczną realizację Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD, którego celem jest otwarcie bram ogrodów dla mieszkańców miast, a także coraz większy udział ROD w życiu lokalnych wspólnot.

O radosnej dla łódzkich działkowców wieści informuje także Express Ilustrowany w artykule „Dotacje dla ogródków działkowych”. Jak informuje gazeta, projekt, który określi konkretne kwoty na ten cel powstanie w ramach prac nad budżetem Łodzi do 15 listopada br.

Na terenie miasta Łodzi funkcjonuje 99. Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD o łącznej powierzchni 700,7 ha (2,4% ogólnej powierzchni miasta). Znajduje się w nich łącznie 16.299 działek. Ogrody zostały utworzone w latach 1933 – 1990.

Zachęcamy do śledzenia strony pzd.pl oraz informacji o konkursie, który zostanie ogłoszony wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicach ogłoszeń UM Łódź.

 

Marcin Budzyński

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio