Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego z Poseł Beatą Małecką-Liberą - 28.09.2016

W dniu 26.09.2016 r. w biurze Poseł Beaty Małeckiej-Libery w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie Pani Poseł z przedstawicielami PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli Prezes PZD Okręgu Śląskiego Józef Noski, Wiceprezes PZD Okręgu Śląskiego Tadeusz Kosowski oraz Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego Zygmunt Man w Sosnowcu,  a także radca prawny Monika Deorowicz.

Przyczyną spotkania było skierowanie przez Panią Poseł interpelacji poselskiej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Interpelacja nr 3797), w której między innymi wyraziła zaniepokojenie związane
z wyodrębnieniem się niewielkiej liczby ogrodów działkowych z Polskiego Związku Działkowców w ciągu pierwszego roku od dnia wejścia w życie ustawy o ROD w dniu 19.01.2014 r. wskazując na możliwe przyczyny tego zjawiska w postaci sabotowania wyodrębnienia się ogrodów przez Polski Związek Działkowców.

Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski wyjaśnił Pani Poseł prawne aspekty zebrań ustawowych na których działkowcy mogą podejmować decyzję o wyodrębnieniu się  ROD z PZD. Podkreślił, że PZD nigdy nie stawiał przeszkód dla tych ROD, które prawidłowo zgodnie  z przepisami chciały założyć własne stowarzyszenie. Co więcej PZD wychodząc naprzeciw zapisom ustawy o ROD opracował wszystkie wzory dokumentów, które miały pomóc Zarządom ROD w sprawnym przeprowadzeniu ustawowego zebrania. Niestety mimo tego niektóre ROD dążąc do wyłączenia z PZD nie działały zgodnie z przepisami ustawy, a co więcej teraz winą za to obarczają PZD. Przy tej okazji Prezes Okręgu podkreślił, że prawie wszystkie ROD podjęły decyzję o pozostaniu
w PZD co świadczy o bardzo dużym zaufaniu dla naszej organizacji. W swojej wypowiedzi odniósł się także do pięknej historii śląskich ogrodów.

Prezes PZD Okręgu Śląskiego wskazał także, że nie słyszał o sytuacji, w której na zebranie nie wpuszczone zostałyby osoby inicjujące wyłączenie się ze Związku, natomiast zdarzało się, że
z zebrania wypraszani byli przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego zobowiązani do nadzorowania prawidłowego pod względem formalnym przebiegu zebrania. Odnośnie rzekomego kwestionowania dokumentacji z zebrań wyłączeniowych przez PZD zaznaczono, że
o prawidłowości tej dokumentacji decyduje sąd rejestrowy, który przy poważniejszych uchybieniach odmawia wpisu do rejestru nowego stowarzyszenia i PZD nie jest temu winien, szczególnie, gdy jego przedstawicieli nie wpuszczono wcześniej na zebranie, aby pod względem formalnym dopilnowali wymaganych procedur.

Bezpośredniej przyczyny braku zainteresowania wyłączaniem się przez ROD z Polskiego Związku Działkowców – jak wskazała radca prawny Monika Deorowicz – należy raczej poszukiwać w tym, że prowadzenie ogrodu wiąże się z dużą odpowiedzialnością wynikającą
z faktu, iż wymaga znajomości wielu przepisów prawa oraz specjalizacji wynikającej ze specyfiki rodzinnych ogrodów działkowych. Istnieje także wiele problemów praktycznych, z którymi na co dzień borykać muszą się Zarządy ROD. Prezes Józef Noski wskazał na przykłady, gdy po wyłączeniu się niektórych ogrodów, nowe zarządy lub sami działkowcy dzwonią i dopytują się co zrobić, aby wrócić do Związku.

Wiceprezes Tadeusz Kosowski nadmienił również, że w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach żaden ogród nie wyłączył się z PZD nie dlatego, że decyzja w tym zakresie nie została przegłosowana, ale dlatego, że na ogrodach tych nie padła nawet propozycja głosowania nad wyodrębnieniem.  Wynika to przede wszystkim z dużej świadomości działkowców, którzy mają wiedzę na temat funkcjonowania PZD, a co za tym idzie czują się bezpiecznie mając za sobą tak dużą organizację jaką jest PZD.  

Pani Poseł podziękowała za spotkanie wskazując, że wiele nowego dowiedziała się na temat działania rodzinnych ogrodów działkowych. Podkreśliła, że służy pomocą wszystkim obywatelom, którzy zgłaszają się do niej. Zadeklarowała również, że w przypadku podejmowania działalności na rzecz społeczności działkowej będzie konsultowała decyzje z przedstawicielami Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców.  Na zakończenie na ręce Pani poseł wręczono związkowe wydawnictwa oraz Stanowisko Członków Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD z dnia 31.08.2016r. w sprawie interpelacji poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką – Liberę i Tomasza Cimoszewicza.

Monika Deorowicz – radca prawny Okręgu Śląskiego

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Zdj. z miniaturki Wikipedia, Adrian Grycuk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio