Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileusz 70-lecia ROD im. Staszica w Oławie - 28.09.2016

W dniu 24.09.2016 roku przy Domu Działkowca przy ul. Kilińskiego, odbyły się uroczystości Jubileuszowe z okazji 70-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Oławie.

Na uroczystości przybyli licznie działkowy, Zastępca Burmistrza Miasta Oławy Pani Małgorzata Pasierbowicz, Starosta Oławski Pan Zdzisław Brezdeń, Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski, Prezes ROD Stokrotka Pan Marian Puszka.

Na wstępnie Prezes RODu Pan Sebastian Hruszczak przypomniał o uroczystościach Kościelnych, które odbyły się w dniu 3.09.2016 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Oławie oraz podsumował 70-letnią działalność Ogrodu.

 


Należy tutaj wspomnieć, że Ogród im. Staszica jest jednym z najstarszych ogrodów w powojennej Polsce. Został on założony niemal rok po przesiedleniu się naszych Rodaków na ziemie odzyskane. I tak:

 

1.  w 1946 założono tereny (dawnej nazywanie koloniami) Magnolię liczącą obecnie 100 działek, Tulipan liczący 18 działek, w latach 1946 – 1976 kształtowały się tereny:

a.   Konwalia, która dziś liczy 123 działki,

b.   Wiosna, która posiada 193 działki,

2.   w latach 1972 – 1973 powstał teren Zacisza, który dziś liczy 161 działek,

3.   w latach 1972 – 1982 kształtował się teren Piasta, liczący 147 działek,

4.   w latach 1974 – 1976 ukształtował się teren Krokusa i dziś liczy on 285 działek,

5.   w roku 1976 powstał teren Parkowej z 17 działkami,

6.   w roku 1982 powstał teren Oławki i dziś liczy 177 działek.

 

W trakcie całego procesu tworzenia kolonii, wspomniano o dwóch terenach, które powstały dzięki Ogrodowi im. Stanisława Staszica, a obecnie tworzą osobny ogród, a mianowicie:

a.   w latach 1977 – 1983 tworzył się teren Odry z 240 działkami,

b.   natomiast w 1982 powstał teren Róży ze 180 działkami.

 Jednak z uwagi na zbyt dużą ilość działek, co w konsekwencji powodowało duże trudności w zarządzaniu, w roku 1985 tereny te wyłączono ze struktur Ogrodu im. Staszica i utworzono nowy Ogród im. Chrobrego, który funkcjonuje po dziś dzień.

Ogród na dzień 24.09.2016 roku liczy 1 222 działki, z czego 60 to działki wolne do zagospodarowania, w tym tereny, na których leży gazociąg. Łączna powierzchnia tylko działek to 382 115 m2.

Przez prawie 70 lat funkcjonowania Ogrodu, dochodziło do wielu zmian, nie tylko w polityce, zmian ustrojowych, nazewnictwa, ale też – i co najważniejsze, w rozwoju Ogrodu.

W miarę możliwości powstawały ogrodzenia, bramy, furtki, zasadzono żywopłoty wokół terenów, w latach 90-tych wybudowano Dom Działkowca, który istnieje po dziś dzień, postawiono 3 magazyny, budowano studnie, organizowano dni działkowca, czy nawet brano udział w uroczystościach Kościelnych i Państwowych na terenie Miasta Oławy, ale nie tylko.

Prezes Sebastian Hruszczak nakreślił plany Zarządu w zakresie rozwoju Ogrodu im. Staszica:

1. elektryfikacja 9 terenów, gdzie jest duża szansa, aby już w roku 2017 pierwszy prąd popłynął na 6 z nich, a więc na Krokusie, Zaciszu, Konwalii, Wiośnie, Parkowej i Piaście z uwagi na tworzone obecnie kosztorysy.

2. wykonanie 2 studni głębinowych. Co prawda to zadanie jest przewidziane na lata 2018 – 2020, ale badania geologiczne, jakie przeprowadzono w lipcu tego roku, jednoznacznie pokazały, że wody gruntowe opadają i z wodą na działkach będzie coraz gorzej.

3. kompleksowy remont kolejnego magazynu dla potrzeb działkowców na terenie Krokusa w roku 2017-2018.

4. wytyczenie granic na terenie Wiosny i wokół Domu Działkowca oraz ogrodzenie tego terenu w roku 2017, a następnie wykorzystanie go dla potrzeb działkowców,

5. również w roku 2017 zaplanowano budowę obudowy pod pojemniki na śmieci na Wiośnie, Konwalii, Tulipanie, a także naprawę uszkodzonej nawierzchni od strony garaży na Piaście,

6. odtworzenie instalacji elektrycznej w Domu Działkowca.

7. kolejne plany: to organizacja m.in. spotkania noworocznego, wyjazdu szkoleniowego, zorganizowanie kolejnych Dni Działkowca i zgłoszenie w roku następny Ogrodu i Działek do Okręgowego Konkursu PZD.

Zarząd składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz pomocnikom, którzy przyczynili się do zorganizowania Uroczystości Jubileuszowych, działkowcom życzy zdrowia i wiele radości z uprawianej działki.

Następnie głos zabrali Zastępca Burmistrza Miasta Oławy Pani Małgorzata Pasierbowicz, Starosta Oławski Pan Zdzisław Brezdeń, Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu Pan Janusz Moszkowski, którzy zgodnie przyznali, że istnienie ogrodów sprzyja nie tylko środowisku, ale i pozwala na chwilę odpoczynku i zapomnienia na łonie natury. Złożono też okolicznościowe życzenia z racji przypadającego święta wszystkim działkowiczom.

Kolejnym punktem programu było wręczenie skromnych podziękowań i drobnych upominków zasłużonym działkowcom i przybyłym gościom. Nie zabrakło też podarunku dla każdego przybyłego działkowca, który otrzymał Jubileuszowy kubek.

Po części oficjalnej każdy z przybyłych gości mógł zobaczyć okolicznościową wystawę przygotowaną w Domu Działkowca, gdzie wystawiono wszystkie puchary, archiwalne dokumenty, kroniki oraz zdjęcia. Dodatkowo przy dźwiękach muzyki każdy mógł spróbować domowych wypieków, kawy, herbaty, dań z grilla, czy tradycyjnej polskiej grochówki.

Działkowicze świętowali do późnych godzin wieczornych przy tańcu, śpiewaniu karaoke czy też konkursach polegających na odgadywaniu z zawiązanymi oczami jakie trzymają warzywa czy też owoc.

Sebastian Hruszczak Prezes ROD im. Stanisława Staszica w Oławie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio