Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gala z okazji 40-lecia ROD Krzekowo w Szczecinie - 28.09.2016

Początki Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krzekowo” w Szczecinie sięgają jeszcze czasów podporządkowania ogrodów pod Związki Zawodowe, w których jednak znaczący głos w sprawie ogrodów miała Krajowa Rada POD – protoplasta PZD, które w 1981 roku uzyskało samodzielność. Ogród powstał na terenie zamiennym, za likwidowane ogrody pod budownictwo mieszkaniowe. Na surowym korzeniu zaczęło się wszystko: wytyczanie działek, pomiary, rekultywacja, melioracja ale wciąż było to prawie gołe pole.

Rozkwit nastąpił na początku lat 80, gdy dzięki pomocy Związku powstawały kolejno hydrofornia, sieć nawadniająca, droga dojazdowa, sieć energetyczna, oczyszczalnia ścieków i świetlica, którą budowano przez 10 lat.

Wymieniono na całym kompleksie ponad 3500 m bieżących ogrodzenia, urządzono 2 parkingi, zainstalowano filtr wody, zatrawiono  alejki, zbudowano kompleks magazynowy, uregulowano stan prawny wraz z pomiarem geodezyjnym ogrodu, nie wspominając o pełnym wyposażeniu domu działkowca, włącznie z zapleczem kuchennym i urządzeniem 2 placów zabaw. Ogród był laureatem krajowego konkursu na najładniejszy ogród, jak również konkursu organizowanego przy współudziale z Urzędem Marszałkowskim. Nagrody pozwoliły zasilić kasę wspomagającą rozwój. Trzeba dziś o tym pamiętać, gdyż oprócz inicjatywy i wysiłku działaczy i działkowców, wiele dobrego pochodzi ze struktur Związkowych.

Ogród urządzony kiedyś na obrzeżach miasta, dzisiaj obrósł w nowe osiedla mieszkaniowe i będzie służył okolicznym mieszkańcom, a szczególnie wtedy kiedy zadziała w pełni program 500+.

Prezes zarządu ogrodu Władysław Olczyk, witając działkowców i zaproszonych gości, w swojej relacji przedstawił historię ROD „Krzekowo” wspominał trudne czasy, gdzie trzeba było każdą cegłę, metr kabla pozyskiwać w sposób gospodarczy. Stąd też padło wiele nazwisk osób z zakładów pracy oraz wojska, które w tym czasie udzielały wydatnej pomocy.

Przyszła pora na wyróżnienia, upominki i podziękowania dla dużej grupy działkowców, szczególnie zasłużonych w okresie istnienia ogrodu. Prezes OZ, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie PZD, którego jubileusz  35 lecia obchodzimy w tym roku oraz znaczenie spójności i jedności działkowców dla zachowania ogrodów przed różnego rodzaju pomysłami niektórych polityków.


Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio