Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przegląd Informacji Medialnych - 26.09.2016

Przegląd Informacji Medialnych 26.09.16r.

PowiatStargardzki.eu w dniu 17 września br. w artykule „Dzień Działkowca” zamieszcza relację z pikniku z okazji Dnia Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. S. Czarnieckiego w Stargardzie.  W spotkaniu wziął udział m.in. Starosta Stargardzki, który otrzymał medal w uznaniu zasług za krzewienie idei ogrodnictwa działkowego oraz obronę Ustawy o ROD z okazji 35-lecia Polskiego Związku Działkowców.

Trzcianka.pl w dniu 19 września br. w artykule „ROD Relaks ma już 50 lat”, odnotowuje, że na uroczysty złoty jubileusz ROD przybył Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki oraz przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki Edward Joachimiak, prezes ROD Relaks wraz prezesem Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile. Włodarze miejscy podkreślili, że w ciągu minionych lat, ROD „Relaks“ stał się miejscem rodzinnych spotkań oraz wypoczynku mieszkańców lokalnej społeczności. Na święto przybyli także prezesi trzcianeckich ogrodów działkowych – Zygmunt Czarny prezes ROD „Słonecznik”, Sebastian Zdanowski prezes ROD „Spółdzielca” oraz Andrzej Palczyński prezes ROD „Malwa”. Po części oficjalnej, licznie zebrani działkowcy świetnie bawili się do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach muzyki, a na każdego czekał poczęstunek.

Gazeta Kujawska w artykule z 19 września br. „Rodzinny Ogród Działkowy Wrzos ma już 35 lat” - zamieszcza relację z uroczystości z okazji 35. rocznicy powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wrzos" w Mostkach pod Włocławkiem. Gazeta podkreśla, że prezes Maciej Łuczak przypomniał historię „Wrzosu". Ważnym momentem spotkania było wręczenie odznak „Zasłużony Działkowiec".

Echo Dnia (Świętokrzyskie) w artykule z 20 września br. „Oni o miodzie wiedzą wszystko…” zauważa, że wielkim zainteresowaniem cieszył się III Świętokrzyski Kiermasz Produktów Pszczelich, który odbywał się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Magnolia" przy ulicy Gustawa Morcinka w Kielcach. Swoje stoiska miało tam kilkudziesięciu pszczelarzy z całego województwa świętokrzyskiego. Na straganach można było znaleźć i nabyć najróżniejsze rodzaje miodów i produktów pszczelich oraz obejrzeć wystawę sprzętu pszczelarskiego i uli. Z dokładną relacją można zapoznać się na portalu pzd.pl pod linkiem: III Świętokrzyski Kiermasz Produktów Pszczelich w ROD "Magnolia" w Kielcach

Info.RadioPark.com w artykule z 20 września br. „Senior chce oddać działkę dla przedszkolaka” upowszechnia znakomity pomysł przekazania w dzierżawę wolnych działek dla celów edukacyjnych dla szkół. Na działkach uczniowie opolskich szkół poznają uprawy warzyw. Edukacja młodego pokolenia jest szczególnie ważna, gdyż zmienia się ich charakter: obecnie blisko 80% działek przeznaczonych jest pod rekreację i uprawę ekologiczną. O tym, jak skutecznie zrealizować inicjatywy ogrodowe dla seniorów i uczniów można przeczytać tu: Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD

DwutygodnikSuwalski.pl w artykule z 21 września br. „Działkowcy świętują” relacjonuje uroczyste dożynki suwalskich ogrodów. W ich ramach zorganizowano konkurs na najładniejszą działkę, najsmaczniejsze ciasto i nalewkę. W festynie wziął udział Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, który zadeklarował pomoc samorządu dla działkowców w postaci puli środków finansowych do poprawy infrastruktury ROD. Spotkanie było także okazją do podziękowań i wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych dla wyróżniających się działkowców.

Radio.koszalin.pl (Polskie Radio Koszalin) – w artykule z 21 września br. „Zamienią działki w cmentarz”, ostrzega przed utratą części ogrodów działkowców z „ROD Słoneczny” w Sianowie i przytacza wypowiedź Macieja Berlickiego Burmistrza Sianowa, który uważa, że wokół cmentarza należy zlikwidować większość działek, aby go powiększyć. Burmistrz nie przewiduje niestety alternatywy. Woli wypłacać działkowcom odszkodowania niż ocalić działki. Odmawia też przeznaczenia pod cmentarz tańszych terenów nieużytków – mówią działkowcy.

TVP 3 Bydgoszcz w materiale z 21 września br. „Kanalizują działki na potęgę. zostało jeszcze 63” podaje, że programem budowy kanalizacji zostały objęte: ROD: Opławiec, Podgórze, Ustronie i Zacisze w Bydgoszczy, w których kanalizacja została wymieniona. Miasto Bydgoszcz do 2028 chce przeznaczać na program dla ROD 300 tys. zł rocznie i podłączyć do kanalizacji wszystkie działki. Zapowiadaliśmy to wspólne to przedsięwzięcie na stronie pzd.pl: Bydgoszcz dofinansuje ogrody działkowe

Bydgoszcz24.pl z 22 września br. w artykule „Budżet miasta dołoży do budowy kanalizacji na ogródkach działkowych” podaje, że Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i Polski Związek Działkowców zawarli porozumienie, w wyniku którego miasto będzie współfinansować budowę kanalizacji na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Bydgoszcz jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na współfinansowanie budowy kanalizacji na ogrodach działkowych. Warto podać kilka danych z programu: liczba ogrodów przewidzianych do skanalizowania: 63, liczba działek na terenie ogrodów 9 151, liczba działek, na których skanalizowanie sfinansowano w 2016 roku: 610, liczba działek, których skanalizowanie zostanie sfinansowane w 2017 roku: 593.

Express Bydgoski i Gazeta Pomorska z 23 września br. w artykułach „Miasto zwróci część kosztów za kanalizację” również przypominają o wspólnym sukcesie władz miasta Bydgoszcz i Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy w zakresie dofinansowania kanalizacji w ROD.

NiebywaleSuwalki.pl i Suwalki.info w artykule z 22 września br. „Bike park, psi park, rodzinny park. Na co zagłosujesz w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego?” informuje o projektach budżetu partycypacyjnego. 26 września rozpoczęło się głosowanie na propozycje mieszkańców złożone do 4. edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Swój projekt zgłosili także działkowcy z ROD „Malwa” w Suwałkach, który na liście otrzymał nr 13. Projekt nosi nazwę „Bezpieczna droga dojazdowa do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” ul. Sianożęć w Suwałkach, jego wartość oszacowano na 450 000 zł. Wyniki głosowania poznamy 20 października.

Nasze Miasto Rzeszów w artykule z 23 września br. „Z Armii Krajowej na Zalesie” w informuje o likwidacji części działek w Rzeszowie. Na wiosnę przyszłego roku ma się rozpocząć budowa drogi łączącej aleję Armii Krajowej z ulicą Dunikowskiego. Łącznik biegnący przez środek ROD „Zalesie” i „Wieniawskiego” będzie miał dwa pasy ruchu.

Polska The Times - Głos Wielkopolski w artykule z 23 września br. „Polski Związek Działkowców zaprasza na dni otwarte w poznańskich ogrodach” - informuje o możliwości odwiedzenia ROD im. Kościuszki, im. Chociszewskiego, im. Dąbrowskiego, im. Budowlanych  i im. 2 Armii Wojska Polskiego. Gazeta przypomina także o aktywności i stoisku PZD podczas Poznańskich Dni Organizacji Pozarządowych. Więcej także o koncertach na terenie poznańskich ROD można przeczytać na stronie OZ PZD w Poznaniu: Koncerty w ROD Poznań


Oprac. Marcin Budzyński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio