Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Śląski Okręgowy Dzień Działkowca - 26.09.2016

22 września 2016r. w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie Batorym odbyła się uroczystość Okręgowych Dni Działkowca Okręgu Śląskiego 2016 roku połączona z obchodami jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców.

Przypomnijmy, że 35 lat temu 6 maja 1981r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych na mocy której Polski Związek Działkowców stał się samodzielną  i samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą osoby będące użytkownikami działek w pracowniczych ogrodach działkowych. 

Od tego momentu Związek nieprzerwanie od 35 lat realizuje ustawowe cele do których głównie zaliczamy rozwój i wspieranie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zaspakajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, poprawa warunków socjalnych oraz ochrona środowiska.

Od lat ogrody działkowe zrzeszone w PZD dokonują ciągłego postępu dzięki czemu dzisiaj swoim poziomem dorównują ogrodom działkowym w całej Europie, a niejednokrotnie ten poziom przewyższyły. Bez silnej, niezależnej organizacji z pewnością  ten cel nie zostałby osiągnięty.

 

W atmosferze tego jubileuszu, Prezes PZD Okręgu Śląskiego  Józef Noski dokonał otwarcia obchodów Okręgowych Dni Działkowca. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto od wysłuchania hymnu Rzeczpospolitej oraz Polskiego Związku Działkowców. Przywitano wszystkich uczestników uroczystości , w tym zaproszonych gości w osobach: Pan Marcin Michalik Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów, Pani Grażyna Pawlita Radna Rady Miejskiej w Cieszynie, Pan Tadeusz Markiewicz Radny Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju. Prezes Okręgu odczytał list Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, który z przyczyn od niego niezależnych nie mógł uczestniczyć w uroczystości. W liście Prezes PZD przekazał najlepsze życzenia dla wszystkich śląskich działkowców, dla zarządów ogrodów i Okręgowego Zarządu, a także dla tych ROD, które w tym roku obchodzą swoje duże jubileusze. Z treścią całego listu można zapoznać się tutaj:

 

Następnie Prezes PZD Okręgu Śląskiego Józef Noski przedstawił swój referat przygotowany specjalnie na tą okazję. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najcenniejszych elementów kultury społeczeństw jest tradycja i przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury  takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości. Takie też cechy posiadają tradycje ogrodnictwa działkowego, które od lat kultywowane w Polskim Związku Działkowców wskazują na nieprzemijające wartości działkowej solidarności i budowie nie tylko podstaw całego ruchu działkowego, ale także ogrodów działkowych i powstania PZD.

 

Wskazał także, że ten rok jest dla Związku szczególny ze względu na obchodzony jubileusz – 35 lecia powstania PZD. Wspaniałym wydarzeniem były obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu w dniu 3 września. Imponującym było również IX Jubileuszowe Posiedzenie Krajowej Rady PZD w podziemiach kopalni Guido w Zabrzu w dniu 2 września. Podczas tych spotkań, weterani ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce wspominając te młode chwile, które odeszły a które dały im dużo szczęścia i radości zatęsknili do tej przeszłości, bo zapamiętali ten miniony czas młodości jako najpiękniejszy czas ich życia.

Prezes PZD Okręgu Śląskiego podkreślił, że najważniejszym dla nas zadaniem jest dbanie o rozwój ogrodów, a więc zagospodarowanie nowych ogrodów i modernizację istniejących, sprawne zarządzanie ogrodami działkowymi, a w konsekwencji tworzenie dla działkowców dobrych warunków pracy i wypoczynku na własnych działkach.

Po wystąpieniu Prezesa, głos zabrał Pan Marcin Michalik - Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów, który był zaszczycony, że obchody Dni Działkowca odbywają się właśnie w tym mieście. W swoim wystąpieniu odniósł się do pięknej historii chorzowskich ogrodów, które są jednymi z najstarszych w naszym okręgu. Przypomniał, że na terenie samego Chorzowa ROD zajmują ponad 200 ha powierzchni oraz 5 tysięcy działek co stanowi aż 5 % powierzchni miasta. Podkreślił, że Miasto się rozwija także dzięki Rodzinnym Ogrodom Działkowym, bowiem stanowią jego piękną, zieloną infrastrukturę.  Prezydent Miasta wyraził wolę dalszej owocnej współpracy między ogrodami, a władzami Miasta Chorzowa.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Pan Tadeusz Markiewicz Radny Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju, który reprezentował  Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój Panią  Annę Hetman. Radny podziękował Prezesowi  Okręgu za aktywne włączenie się w sprawy regulacji stanu prawnego 7 jastrzębskich ROD, które znajdowały się na terenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Odczytał także list gratulacyjny od Pani Prezydent, która złożyła najlepsze życzenia dla działkowców.

 

Po wystąpieniach przystąpiono do ceremonii wręczenia odznaczeń związkowych za zasługi dla PZD oraz zasłużonych działkowców. Okręgowe Dni Działkowca to także okazja do wręczenia pucharów przyznawanych przez Krajową Radę PZD oraz Okręg Śląski z okazji jubileuszy ROD.  W tym roku swoje rocznicowe obchody świętują między innymi:

1. ROD „Promień” w Rudzie Śląskiej – 110 lecie

2. ROD „Ziemia Ojczysta” w Bytomiu – 100 lecie

3. ROD „Dzierżona” w Rudzie Śląskiej – 100 lecie

4. ROD „Róża” w Zabrzu – 90 lecie

5. ROD „Dębianka” w Katowicach – 70 lecie

6. ROD „Tulipan” w Cieszynie – 70 lecie

i wiele innych ogrodów.

Po wręczeniu pamiątkowych pucharów i dyplomów przystąpiono do ogłoszenia wyników tegorocznych konkursów na najładniejszą działkę oraz ROD. Wyniki prezentowały się następująco:

Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016 – I miejsce:

ROD „Róża” Zabrze – Delegatura Rejonowa Zabrze

Laureaci konkursu Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016:

ROD „Niedźwiedziniec” Chorzów

ROD „Rozwój” Łaziska Górne

ROD „Rozkwit” Rybnik

ROD „Sielanka” Ruda Śląska

ROD „Gwardii Ludowej” Gliwice

ROD „Malwa” Bytom

ROD „Kolejarz” Sosnowiec

ROD „Zalesie” Skoczów

ROD „Lepsza Przyszłość” Tarnowskie Góry

ROD „Irys” Mysłowice

Wzorowa Działka Roku 2016 – I miejsce:

Krystyna i Edward Stolarz dz. Nr 283 - ROD „Niedźwiedziniec” Chorzów

Laureaci konkursu Wzorowa Działka Roku 2016:

  • Marta i Adam Grunt dz. nr 58 - ROD „Gwardii Ludowej”
  • Halina i Tadeusz Skurzyńscy dz. nr 82 – ROD „Sielanka” Ruda Śląska
  • Jerzy Nowicki dz. nr 13 - ROD „Zalesie” Skoczów
  • Stanisław Bednarczyk dz. nr 22 - ROD „Malwa” Bytom
  • Sabina i Tadeusz Tarka dz. nr 6 - ROD „Lepsza Przyszłość” Tarnowskie Góry
  • Maria Żemła dz. nr 27 - ROD „Społem” Tychy
  • Iwona i Roman Musioł dz. nr 163 - ROD „Irys” Mysłowice
  • Barbara i Jan Szkałuba dz. nr 53 - ROD „Bratek” Żory

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski odczytał list do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z najlepszymi życzeniami od działkowców naszego okręgu zgromadzonych na uroczystych obchodach Okręgowych Dni Działkowca i 35 lecia Polskiego Związku Działkowców.  Z treścią listu można zapoznać się poniżej.

Na zakończenie podziękowano wszystkich za przybycie i wspólne świętowanie życząc samych sukcesów na dalszej drodze rozwoju ogrodów działkowych. Część oficjalną zakończono występem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej oraz wspólnym obiadem.

 

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio