Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Świętokrzyskiego w sprawie wystąpienia RPO, kwestionującego zapisy obowiązującego statutu PZD - 23.09.2016


STANOWISKO

Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach

 

w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, kwestionującego zapisy obowiązującego Statutu PZD

 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z uwagi na skierowane ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich pismo z dnia 19 sierpnia 2016 r. do Prezesa PZD, kwestionujące część zapisów Statutu Polskiego Związku Działkowców pragną odnieść się do przedmiotowego wystąpienia.

Z treści pisma RPO i podnoszonych w nim argumentów w zakresie wybranych regulacji statutowych nasuwa się jeden, podstawowy naszym zdaniem wniosek, a mianowicie brak rzetelności, by nie powiedzieć zła wola w poczynionych zarzutach.

Do takiego wniosku skłania nas szczegółowa lektura wystąpienia Rzecznika.

Wskazać należy, że Statut PZD przeszedł wyjątkowo szczegółową i wręcz drobiazgową kontrolę na etapie jego sądowej rejestracji, poprzedzonej powszechnymi i ogólnopolskimi konsultacjami w środowisku polskich działkowców. Został wreszcie też przyjęty przez to środowisko i wprowadzony w życie.

Jak pokazuje miniony okres ponad roku jego obowiązywania, jest dokumentem w pełni gwarantującym i zabezpieczającym prawa wszystkich członków największego ze stowarzyszeń ogrodowych w naszym kraju.

Zaskakuje i zdumiewa, że głos pojedynczych osób, staje się dla Rzecznika niemal stanowiskiem całego środowiska działkowców. Zarzuty jednostki przeciwstawiane są stanowisku ogółu i przeciw temu ogółowi tak naprawdę skierowane.

Podnoszone w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich zarzuty dyskredytuje naszym zdaniem pobieżna analiza treści danego przepisu, wyrwany kontekst czy całkowite pominięcie funkcji celowościowej konkretnej regulacji.

W oficjalnych i publikowanych wystąpieniach organu stojącego na straży praw obywateli, wymaga się wyższego poziomu merytoryczności i zwykłego zagłębienia w zapisy przed kierowaniem bardzo poważnych w naszym odczuciu uwag.

Prosimy o uszanowanie fundamentalnego prawa stowarzyszenia do ukształtowania wewnętrznych regulacji, norm i zasad według woli ogromnej większości członków.

Zgodne z powszechnie obowiązującym prawem rozwiązania nie muszą być akceptowalne przez wszystkich. Jeśli jednak zdecydowana by nie powiedzieć blisko 100% większość w ramach demokratycznych i transparentnych działań przyjęła dane regulacje, to stają się one obowiązujące dla wszystkich.

Zapewniamy jednocześnie, że stowarzyszenie ogrodowe PZD jest bardzo daleko nakierowane na przejrzystość podejmowanych działań, co potwierdzają chociażby coroczne ogrodowe walne zebrania.

Na koniec odnieść się musimy także do bardzo poważnego w naszym odczuciu zarzutu o rzekomym „zniechęcaniu działkowców do zakładania odrębnych stowarzyszeń ogrodowych”.

Każdy ROD ma w tym zakresie pełną swobodę i możliwość. Jeśli tylko większość działkowców w danym ogrodzie podejmuje świadomie decyzję o opuszczeniu dotychczasowego stowarzyszenia i założeniu własnych struktur, to jest to tylko i wyłącznie decyzja tych osób. Jeśli jednak wolą większości jest pozostanie w PZD, to pojedyncze osoby o odmiennym stanowisku, winny wolę większości uszanować jako czysty przejaw demokracji w danej wspólnocie ogrodowej.

 

Prezydium OZŚ PZD w Kielcach

 

Kielce, dnia 21 września 2016 r.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio