Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wrześniowe szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej w OZ Poznań - 20.09.2016

W dniu 16 września Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu zorganizował szkolenie wyjazdowe dla Instruktorów SSI zarówno w randze krajowej, okręgowe, jak i ogrodowej. W szkoleniu uczestniczyło blisko 50 Instruktorów. Pierwszym punktem szkolenia była wizyta w Wielkopolskim Parku Narodowym.

W ramach tej wizyty zwiedzono Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach. Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach otwarto w maju 1998 roku. Kontynuuje ono działalność dawnego Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie, które oficjalnie otwarto 4 sierpnia 1952 roku z inicjatywy trzech osób: Antoniego Wiśniewskiego – leśniczego z Puszczykowa, Gustawa Spławy – Neymana – nadleśniczego Nadleśnictwa Ludwikowo oraz inż. Józefa Kostyrki – kierownika Zakładu Bioekologii Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, któremu podlegała m. in. Stacja Bioekologii w Ludwikowie. W pierwszej sali ekspozycyjnej muzeum Instruktorzy zapoznali się z podstawowymi informacjami o Wielkopolskim Parku Narodowym, pomnikach przyrody, ekosystemach oraz zbiorowiskach leśnych WPN. Wszystkie tematy zilustrowane były przy pomocy fotografii i plastycznych modeli. Sala druga podzielona została na kilka bloków tematycznych. W akwariach znajdowały się różne gatunki ryb, które naturalnie spotykane są w jeziorach WPN. Ukazana tam była również przyroda obszaru ochrony ścisłej "Grabina" w pobliżu Jeziora Góreckiego. Sala trzecia poświęcona była w całości ptakom, a czwarta owadom.

Kolejnym punktem szkolenia była wizyta w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie. Grupa Instruktorów oprowadzana była po muzeum przez przewodnika, Pana Przemysława Ogrodowczyka, który w bardzo interesujący sposób opowiadał o ekspozycjach.  W drugiej połowie lat pięćdziesiątych odrodziła się idea utworzenia muzeum rolnictwa. W 1963 r. stwierdzono, że siedziba Muzeum znajdować się będzie w Szreniawie – miejscowości przylegającej do Wielkopolskiego Parku Narodowego i należącej do Kombinatu PGR w Konarzewie. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z narzędziami i maszynami rolniczymi, lokomobilami parowymi, samoloty rolnicze i wszelkiego rodzaju innymi pojazdami służącymi rolnictwu.

Ponadto podczas zwiedzania dowiedzieć się można jakie były początki rolnictwa na naszych ziemiach, jakich wtedy używano narzędzi do pracy w polu i jakie stosowano metody uprawy. W muzeum znajdują się również narzędzia służące do pracy w innych dziedzinach, które pośrednio służyły rolnictwu, takich jak: kowalstwo, ciesielstwo, bednarstwo, kołodziejstwo, stolarstwo, garbarstwo, rymarstwo, garncarstwo i włókiennictw. Muzeum zlokalizowane jest na bardzo ciekawym terenie. Oprócz budynków z ekspozycja muzealną na terenie znajduje się bardzo dużo zieleni. Wśród niej spotkać można nasadzenia roślin ozdobnych pochodzących z Gospodarstwa Ogrodniczego Pana Królika w Chrzypsku Wielkim.

Po zakończeniu zwiedzania nastąpiła wymiana doświadczeń podczas pieczenia kiełbasek przy wspólnym ognisku.

 

Agata Wróbel

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio