Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

30 lat ROD Polana w Szczecinie - 15.09.2016

W pięknym i słonecznym dniu 10.09.2016 Rodzinny Ogród Działkowy „POLANA” w Szczecinie świętował jubileusz 30-lecia ogrodu. Prezes ROD „POLANA” Pani Wacława Wiśniewska powitała przybyłych na uroczystość gości, oraz licznych działkowców. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie reprezentował Wiceprezes Okręgowego Zarządu Józef Romanowski. W swoim przemówieniu Pani Prezes zaprezentowała historię ogrodu oraz wymieniła osoby które zapisały się podczas tworzenia ROD. Wiceprezes OZ PZD w Szczecinie odczytał list gratulacyjny skierowany na ręce Pani Prezes Wacławy Wiśniewskiej.

Podziękował organom samorządowym i działkowcom z rodzinami działającym w ROD za pracę.  Z okazji 30-lecia pracy ogrodu został wręczony okolicznościowy upominek na ręce Pani Prezes od OZ PZD. Następnie Pani Prezes podziękowała wyróżniającym się w pracy na rzecz ogrodu Działkowcom symbolicznymi upominkami. Na zakończenie Działkowcy zostali zaproszeni na poczęstunek i do wspólnej zabawy.

 

Józef Romanowski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio