Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim świętuje 50-lecie powstania - 14.09.2016

W dniu 27 sierpnia br. w Agencji Rozwoju Roztocza w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Rejonowe Dni Działkowca. Głównym punktem tej uroczystości  były obchody 50-lecia ROD „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim, którego Zarząd znakomicie przygotował całą imprezę.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

  1. Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  2. Stanisław Majdański -Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Doradca Ministra  Środowiska;
  3. Przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie;
  4. Reprezentanci Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy i Nadleśnictwa w Tomaszowie Lubelskim;
  5. Prezes Agencji Rozwoju Roztocza;
  6. oraz Przedstawiciele Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z miast i powiatów Biłgoraj, Hrubieszów i Zamość.

 

Prezes ROD Tadeusz Szczerba zapoznał zebranych z 50-letnią historią ogrodu, który został przekazany  przez Powiatową Radę Narodową w Tomaszowie Lubelskim pod Pracowniczy Ogród Działkowy w dniu 3 maja 1966 r.

 

Następnie głos zabrał prof. Roman Niżnikowski, który podziękował za zaproszenie i odniósł  się do przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych oraz wyraził potrzebę dla inicjatywy ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie, Stanisław Chodak pogratulował pięknego Jubileuszu ROD „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim oraz wyraził uznanie dla działalności Zarządu ogrodu i współpracy z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.

Prezes Okręgu nawiązał również do Jubileuszu 35-lecia  Polskiego Związku Działkowców, podkreślając rolę ogólnopolskiego Stowarzyszenia w jednoczeniu działkowców oraz osiąganiu wspólnych celów, którym przyświeca rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Na ręce Zarządu ROD „Przyszłość” w Tomaszowie, Wiceprezes OZ PZD w Lublinie Janina Dziechciaruk wręczyła puchar i dyplom okolicznościowy od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Prezes OZ PZD w Lublinie przekazał jubileuszowy puchar od Prezydium Okręgowego Zarządu w Lublinie. Wręczone zostały również odznaki związkowe „Za Zasługi dla PZD” złote, srebrne i brązowe „Zasłużony Działkowiec” dla licznej grupy wyróżniających się działkowców.

Tegoroczny Dzień Działkowca to Święto radości, sukcesów, dużych oczekiwań i planów na przyszłość dla ROD „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim. To bardzo dobra forma integracji działkowców ze środowiskiem przedstawicieli władz gminnych i samorządów, a także kształtowanie dobrego wizerunku Polskiego Związku Działkowców oraz potrzeby kontynuacji tradycji ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

 

Janina Dziechciaruk

Wiceprezes OZ PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.