Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dni Działkowca Okręgu Łódzkiego - 14.09.2016

10 września br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Konwalia” w Mokrej Prawej koło Skierniewic odbyły się Okręgowe Dni Działkowca 2016 Okręgu Łódzkiego. Tegoroczne święto połączono z jubileuszem 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Uroczyste obchody rozpoczęto wprowadzeniem trzech sztandarów PZD: Okręgowego Zarządu Łódzkiego, ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej oraz ROD „Stokrotka” w Bełchatowie. Wspólnie odśpiewano hymn Polski i hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.

Prezes Okręgu Łódzkiego Izabela Ożegalska przywitała wszystkich działkowców, działaczy i honorowych gości, wśród nich Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka oraz przedstawiciela Starosty  Skierniewickiego Gabrielę Kiełkiewicz.

W wystąpieniu Prezes Izabela Ożegalska podkreśliła wyjątkowość tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca, które połączone zostały z obchodami jubileuszu 35-lecia PZD. Nawiązała do tradycji ruchu ogrodnictwa, wspominała również trudny okres walki o zachowanie ogrodów, praw działkowców i istnienia PZD.  Przywołała dwa niezwykle ważne wydarzenia; I i II Kongres PZD oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r., który choć niekorzystny nie złamał siły  działkowców, a tylko  ich zjednał i zmotywował do walki o nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Wystąpienie zakończyła optymistycznym stwierdzeniem, że mimo wciąż niełatwych czasów nasze ogrody były i są nadal piękne a planach mamy budowę ogrodów przyszłości na miarę XXI wieku.

W tym samym uroczystym i podniosłym tonie, 35-letnią historię Związku przywołał w swoim wystąpieniu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Mówił nie tylko o problemach i minionych latach PZD, ale również o przyszłości ogrodów działkowych o tym, że warto otwierać je dla społeczeństwa, inwestować w infrastrukturę i zagospodarowanie tak aby,  ogród był coraz bardziej przyjaznym miejscem relaksu, wypoczynku i integracji rodzin działkowych.

Zabierając głos Prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk podkreślił, że  lokalny samorząd docenia potrzebę istnienia ogrodów oraz podziękował wszystkim działkowcom za owocną, dobrze układającą się współpracę. Życzył spokojnych dalszych lat działalności PZD.

Następnie Pani Gabriela Kiełkiewicz odczytała list Starosty Skierniewickiego skierowany do działkowców.

W dalszej części uroczystości zasłużeni działacze Rodzinnych Ogrodów Działkowców wraz z wyrazami uznania za wieloletni wkład i wysiłek w obronę praw działkowców oraz krzewienie idei ogrodnictwa otrzymali z rąk Prezesa Eugeniusza Kondrackiego listy gratulacyjne oraz uhonorowani zostali odznaczeniami związkowymi.

Rodzinne ogrody Działkowe obchodzące razem ze Związkiem jubileusz 35-lecia istnienia otrzymały symboliczne drzewko – wierzbę palmową wraz z tabliczką upamiętniającą ten jubileusz.

Prezes zarządu ogrodu „Konwalia” w Mokrej Prawej Helena Wojna przekazała na ręce gospodarza uroczystości Okręgowych Dni Działkowca dożynkowy chleb - symbol pracy, trudu oraz szczęścia.

Ważną częścią uroczystości było ogłoszenie wyników tegorocznych konkursów okręgowych i wręczenie nagród ich uczestnikom. W konkursie „Ogród działkowy przyjazny dla środowiska” nagrodzone zostały cztery Rodzinne Ogrody Działkowe: „Konwalia” w Mokrej Prawej, „ Słoneczna Polana” w Pawlikowicach, „Zimowit” w Łodzi oraz „ Zwoltex” w Zduńskiej Woli. 

W kolejnym konkursie „Różnorodność upraw i nasadzeń na działce” skierowanym do działkowców nagrodzonych zostało osiem działek z Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Konwalia” w Mokrej Prawej, „Pienista” w Łodzi, „Lotnisko” w Aleksandrowie Łódzkim, „ Zwoltex” w Zduńskiej Woli „Elester” w Łodzi, „Relaks w Zgierzu, im. B. Wójcika w Łodzi, im. St. Staszica w Pabianicach.

W konkursie „Wzorowa działka 2016” wśród laureatów znalazło się dziesięć działek z Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Konwalia” w Mokrej Prawej, „Pienista” w Łodzi,  „Lotnisko” w Aleksandrowie Łódzkim, „Odrodzenie” w Łodzi,  „Zwoltex” w Zduńskiej Woli „Elester” w Łodzi, „ Relaks w Zgierzu, im. B. Wójcika w Łodzi, „Kolejarz” w Kutnie, „Dąbrowa” w Łodzi.

Kończąc część oficjalną Prezes Ożegalska  życzyła wszystkim miłej atmosfery, dobrej zabawy podczas dalszego świętowania i zachęciła do zwiedzenia ogrodu „Konwalia” oraz wystawy plonów i prac działkowców.  


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.