Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczystości z okazji Dnia Działkowca w ROD Przylesie w Sulechowie - 13.09.2016

W dniu 10 września br na terenie ROD "Przylesie" w Sulechowie odbyły się obchody Dnia Działkowca.

W obchodach oprócz licznie zebranych działkowców uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

  • Członek KR PZD, Prezes OZ PZD w Zielonej Górze Marian Pasiński'
  • Wice Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Wontor
  •  Przewodniczący Rady Powiatu Województwa Lubuskiego Edwin Łazicki
  • Prezesi ROD ,,Kolejarz” Janina Nowak, ,,Promień”  Romualda Jarecka-Cieślak

Uroczystość otworzył Członek Zarządu OZ PZD w Zielonej Górze, Prezes Zarządu ROD "Przylesie" w Sulechowie Jan Gwóźdź. W swoim wystąpieniu nawiązał do 35 Rocznicy Polskiego Związku Działkowców, dorobku i znaczenia istnienia Stowarzyszenia PZD dla funkcjonowania i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce. W dalszej części wystąpienia omówił dorobek ogrodu w ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć 2016 roku.

Po wystąpieniu odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Zasłużonego Działkowca, którą otrzymało 16 działkowców.

Następnym punktem było podsumowanie Konkursu "Najładniejsza Działa 2016 roku" w ROD Przylesie. Tytuł Laureata Konkursu otrzymało 11 działkowców, których nagrodzono dyplomami, pięknymi statuetkami oraz krzesełkami ogrodowymi.

W uroczystości głos zabrali:

  • Prezes OZ PZD w Zielonej Górze Marian Pasiński'
  • Wice Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Wontor
  • Przewodniczący Rady Powiatu Województwa Lubuskiego Edwin Łazicki

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na kiełbaski. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz w konkursie śpiewu, a nagradzane były słodyczami i licznymi upominkami.

W czasie trwania uroczystości przygrywał zespół muzyczny, a zabawa trwała do północy na kolorowo oświetlonym placu.

 Jan Gwóźdź

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.