Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 70-lecia ROD im. Paszkowiaka w Poznaniu - 13.09.2016

W dniu 27 sierpnia 2016 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Paszkowiaka w Poznaniu obchodzono uroczyście jubileusz 70 lecia istnienia jednego z najstarszych ogrodów dzielnicy Wildy.

Przy pięknej słonecznej pogodzie uroczystości związane z jubileuszem odbywały się w świetlicy i na placu zabaw, które zostały odświętnie udekorowane flagami związkowymi. Świetlica z białymi obrusami zachęcała i zapraszała rodziny działkowe, zaproszonych gości oraz okolicznych mieszkańców i sympatyków ogrodów działkowych.

Oficjalne uroczystości zaczęły się tradycyjnym jak na ziemi wielkopolskiej przystało odegraniem   i zbiorowym odśpiewaniem hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.

Uroczystość zaszczycił swą obecnością przedstawiciel Stowarzyszenia Ogrodowego PZD Sylwester Chęciński, który jest jednocześnie I Zastępcą Prezesa OZ PZD w Poznaniu, a także długoletni zasłużony Honorowy Członek PZD Henryk Cieślik. W uroczystości brała udział również pracownik naukowy UAM w Poznaniu, Barbara Maćkiewicz, która na co dzień współpracuje z PZD i działkowcami, pisząc obecnie pracę naukową o ogrodach działkowych w Europie.

Uroczyste spotkanie z działkowcami przy kawie i okolicznościowym torcie rozpoczął prezes ROD – Jarosław Wawrzyniak witając przybyłych gości. Po tym Instruktor Krajowy SSI, a także członek OZ PZD przedstawił  historię i osiągnięcia ogrodu. 70 lat istnienia ROD im. Paszkowiaka to okres w czasie którego na tych małych skrawkach polskiej ziemi wychowały się trzy pokolenia działkowców. Działka to nie tylko ziemia, praca, rekreacja i plony. Działka to przede wszystkim człowiek – działkowiec i liczne rodziny działkowe. Instruktor Krajowy przypomniał działkowcom, a jednocześnie przybliżył wielu nowym użytkownikom działek kilka faktów z historii ROD. ROD im. Paszkowiaka, dawniej POD nr 2 przy Zakładach Metalowych H. Cegielski powstał w 1946 r.  z inicjatywy Związku Zawodowego Metalowców na poznańskich Łęgach Dębińskich. Wówczas była to akcja w ramach pomocy socjalnej ze strony zakładów pracy i miejscowych władz, mająca na celu podniesienie zdrowotności pracowników i ich rodzin, a przede wszystkim podreparowanie skromnych wówczas budżetów domowych. Od początku ogrodu istnienia był to ogród działkowy nastawiony na uprawę owoców, warzyw i kwiatów. Obecnie większość działek zmienia swój charakter na typowo rekreacyjny.

Stanisław Frohmberg podkreślił, że działkowcy z ROD im. Paszkowiaka nie tylko płacą składki i uprawiają działki, ale są również liczącą się siłą na mapie ogrodów OZ, a także KR PZD. Od wielu lat działkowcy są zapraszani i uczestniczą w różnych imprezach organizowanych przez OZ i KR PZD. Za aktywny wkład pracy dla dobra działkowców i ruchu działkowego nasi działkowcy są odznaczani przez Prezydia OZ i KR PZD najwyższymi odznaczeniami związkowymi. Działkowcy z ROD im. Paszkowiaka za aktywną działalność i wspieranie Związku, jako nieliczni na terenie Poznania zostali odznaczeni medalem Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.

Członek OZ Stanisław Frohmberg przypomniał, że w chwilach poważnego zagrożenia dla działkowców, ogrodów, Związku, ustawy o ROD, a także altan to również nasi działkowcy aktywnie, czynnie włączali się do ich obrony. To nasi działkowcy pisali w trudnych chwilach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, do Prezydenta i Premierów RP, do posłów i senatorów, a także do partii politycznych. To działkowcy z ROD im. Paszkowiaka na 182 działki zebrali 1600 podpisów w obronie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a 890 podpisów w obronie naszych altan. Podkreślił, że ustawa o ROD z dnia 13.12.2013 r. i PZD na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim jako najwyższym autorytetem naszego stowarzyszenia ogrodowego jest sprawdzonym gwarantem dalszego istnienia i rozwoju ogrodów działkowych w Polsce.

Kończąc swoje wystąpienie członek OZ, Stanisław Frohmberg w tym szczególnym dniu jubileuszu 70 lecia istnienia ROD im. Paszkowiaka w imieniu Okręgowego Zarządu Prezesa dr Zdzisław Śliwy i własnym podziękował działkowcom i ich rodzinom, dotychczasowym Zarządom, komisjom statutowym i problemowym za dotychczasowy społeczny wkład pracy dla dobra działkowców, PZD i ruchu działkowego w Polsce.

Następnie wiceprezes OZ, Sylwester Chęciński wręczył w imieniu Prezesa Eugeniusza Kondrackiego na ręce prezesa ROD dla działkowców piękny, złoty okolicznościowy puchar.  Złożył gratulacje i omówił aktualną sytuacje Związku, nowe zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z samowolami budowlanymi, co automatycznie wiąże się z ich zamieszkiwaniem.  Kolejno nastąpiło  udekorowanie wielu użytkowników działek odznakami Zasłużonego Działkowca, licznymi dyplomami i nagrodami za społeczny wkład pracy dla dobra ROD.

Jeden z najstarszych działkowców, Honorowy Członek PZD, Henryk Cieślik odczytał i przekazał dyplom uznania dla ROD od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Natomiast Stanisław Frohmberg dokonał przekazania od Prezesa OZ PZD, Zdzisław Śliwy okolicznościowego ryngrafu dla działkowców na ręce  Prezesa ROD Jarosława Wawrzyniaka z okazji jubileuszu za wkład pracy dla dobra działkowców i Związku.

Przedstawiciel OZ kończąc życzył zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i społecznym, obfitych plonów na działce oraz aktywnego, zdrowego wypoczynku na łonie natury.

Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek pysznym urodzinowym tortem i pieczenie kiełbasek przy ognisku. Ostatnim etapem uroczystości była zabawa działkowa.

Jestem przekonany, że Jubileusze i inne uroczystości ogrodowe, jako imprezy otwarte są długo oczekiwane i wspominane nie tylko przez rodziny działkowe, ale i przez okolicznych sympatyków ogrodów działkowych.

 

Stanisław Frohmberg

Członek OZ PZD w Poznaniu

Instruktor Krajowy SSI

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.