Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca we Wrocławiu - 13.09.2016

W dniu 10 września 2016r., w sobotę, na terenie ROD „Marzenie” we Wrocławiu miały miejsce Okręgowe Dni Działkowca. Przebiegały one w ścisłym powiązaniu z uroczystością Jubileuszu 35 – lecia Polskiego Związku Działkowców, jak i w związku z 70 rocznicą powstania, po zakończeniu działań wojennych, pierwszych Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych w okręgu wrocławskim. W uroczystości Okręgowych Dni Działkowca wzięło udział ponad 250 osób, niemal ze wszystkich ogrodów okręgu.

Gościem Jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców był Wojewoda Dolnośląski – Pan Paweł Hreniak.  

Wystąpienie dotyczące Jubileuszu 35 – lecia Polskiego Związku Działkowców oraz rocznicy 70 – lecia powstania pierwszych Towarzystw Ogrodowych wygłosił Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na podjęcie na Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowej Rady Pracowniczych Ogrodów Działkowych w dniu 6 października 1980r. uchwały o powołaniu Polskiego Związku Działkowców oraz na uchwalenie w dniu 6 maja 1981r. ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, a także na uchwalenie w dniu 27 czerwca 1981r. pierwszego Statutu PZD. Przedstawił bogatą drogę, jaką przebył Związek w ciągu 35 lat swojego istnienia, zwracając uwagę na sukcesy jak i na trudne chwile, które przypadają na okres po 1989r.

Stwierdził, że Polski Związek Działkowców zawsze wychodził zwycięsko z prób likwidacji Organizacji i ogrodów działkowych, a możliwe to było w wyniku wielkiej determinacji działkowców i trafnych decyzji władz Związku pod kierownictwem Prezesa PZD Pana mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego.

Przypomniał pierwszy atak na Związek w 1990r. ze strony 17 ówczesnych posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, których projekt ustawy został wycofany z Sejmu. Zwrócił uwagę, że zawsze wobec zagrożenia Polski Związek Działkowców przejmował inicjatywę i podejmował działania w celu umocnienia stanu prawnego ogrodów. Tak było, jak stwierdził, w 1995 roku, kiedy to Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o POD, na mocy której Związek przyjął tylko w okręgu wrocławskim 1700 ha w użytkowanie wieczyste.

Prezes Okręgowego Zarządu wspomniał o zagrożeniach ogrodów w latach 1999-2001 ze strony projektów ustaw AWS-u o tzw. „powszechnej prywatyzacji” oraz o reprywatyzacji gruntów, które to projekty zostały ostatecznie zawetowane przez Prezydenta RP. Przypomniał o pierwszej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r., którą w dniu 11 lipca 2012r. zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Jako wielkie zwycięstwo należy uznać uchwalenie przez Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013r. nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przypomniał trudny, zimowy okres, w którym zebrano w kraju 925 tysięcy podpisów (70 tyś. w okręgu wrocławskim) poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Podkreślił, że w okręgu wrocławskim na tzw. „zebraniach ustawowych” działkowcy wszystkich ogrodów wybrali stowarzyszenie Polski Związek Działkowców, gwaranta obrony ich praw i praw ogrodów. Realizując ustawę doprowadzono do uregulowania stanu prawnego na rzecz PZD terenów 59 ogrodów o powierzchni 358 ha.

Sukcesem Polskiego Związku Działkowców było również uchwalenie przez Sejm RP w dniu 20 marca 2015r. drugiego obywatelskiego projektu ustawy, na mocy której ochroniono  przed rozbiórka działkowe altany.

Prezes Okręgowego Zarządu podkreślił, że do wszystkich sukcesów doprowadził Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki, który kieruje naszą Organizacją ponad 35 lat i Jubileusz PZD jest również Jego Jubileuszem.

Prezes Okręgowego Zarządu, w końcowych słowach swojego wystąpienia, życzył Polskiemu Związkowi Działkowców kolejnych jubileuszy i tak skutecznego działania na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych jak to było dotychczas.

Po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Okręgowego Zarządu – Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak - odznaczył 18 najbardziej zasłużonych działaczy Polskiego Związku Działkowców odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa. Odznakę wręczono Prezesom Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Pani Bożenie Cegielskiej z ROD „Frezja”, Panu Romanowi Grabczakowi z ROD „Pierwiosnek” w Oławie, Panu Mieczysławowi Karbowskiemu z ROD „Pod Dębami” w Miliczu, Panu Jerzemu Karpińskiemu z ROD „Radość”, Pani Barbarze Korolczuk z ROD „Westerplatte”, Pani Władysławie Lech z ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach, Panu Januszowi Łabaziewiczowi z ROD „Sezam” w Kiełczowie, Panu Ryszardowi Macowi z ROD „Lotnik”, Panu Tadeuszowi Minko z ROD „Czerwone Maki”, Panu Tadeuszowi Netczukowi z ROD „Pokój”, Panu Karolowi Pacanowskiemu w ROD „Oświata”, Panu Stanisławowi Pietrzakowi z ROD „Dalie”, Panu Janowi Piórkowskiemu z ROD „Fantazja”, Pani Ewie Szajneman z ROD „Rezeda”, Panu Franciszkowi Szmajowi z ROD „Kolejarz” w Strzelinie, Panu Czesławowi Warychowi z ROD „Partynice”, Panu Jarosławowi Wikierze z ROD „Zdrówko” i Panu Konradowi Żurkowi z ROD „Malinówka”.

Zabierając głos, Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak – podkreślił rolę rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczeństwa, zwracając uwagę, że coraz więcej młodych rodzin uprawia działkę, traktując ją bardziej rekreacyjnie z korzyścią dla swoich dzieci. Z okazji Jubileuszu 35 – lecia Polskiego Związku Działkowców, życzył dalszego rozwoju ogrodów, które dobrze służą mieszkańcom miast. Polski Związek Działkowców mając tak mądre kierownictwo i tak oddanych działaczy, których dzisiaj odznaczył, może czuć się bezpiecznie w dalszym prowadzeniu ogrodów. Na koniec swojego wystąpienia poinformował, że sam jest działkowcem, użytkując działkę w ROD „Hiacynt” we Wrocławiu. W imieniu odznaczonych głos zabrali Prezes ROD „Dalie” Pan Stanisław Pietrzak i Prezes ROD „Partynice” Pan Czesław Warych, którzy podziękowali za wręczone odznaki, które są uznaniem dla ich wieloletniej działalności społecznej.

W trakcie uroczystości Prezes Okręgowego Zarządu odznaczył 8 - miu działaczy PZD w ROD. złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” z ROD „Różanecznik”, „Partynice”, „Lotnik” i „Wyzwolenie” w Strzelinie.  

W dalszej części uroczystości Prezes Okręgowego Zarządu wręczył 8 zarządom ROD jubileuszowe puchary i dyplomy przyznane przez Prezesa Krajowej Rady PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego z okazji kolejnych rocznic ogrodów. Z okazji 70 – lecia założenia ROD „im. St. Staszica” w Oławie, ROD „Zgoda” w Sycowie, ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie, z okazji 55 – lecia ROD „Dobry Gospodarz”, z okazji 40 – lecia ROD „Storczyk” we Wrocławiu, z okazji 35 – lecia ROD „Partynice” i ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach, z okazji 30 – lecia ROD „Zdrówko”.

Podczas Okręgowych Dni Działkowca podsumowało również okręgowe konkursy, wręczając laureatom i uczestnikom puchary, dyplomy i nagrody finansowe i rzeczowe.

W okręgowym konkursie „ROD 2016r.” laureatami zostały ROD „Pierwiosnek” w Oławie – I miejsce, ROD „Przedświt” we Wrocławiu – II miejsce, ROD „Związkowiec”III miejsce. Dalsze miejsca w kolejności uzyskały ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach, ROD „im. St. Staszica” w Oławie i „Relaks” w Górze – IV miejsce, i następnie w kolejności ROD „Kolejarz” w Strzelinie, ROD „Spółdzielca”, ROD „Gajowice”, ROD „Kolejarz” w Żmigrodzie, ROD „Żywioł” w Wołowie, ROD „Dolinka”, ROD „X Lecia”, ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie, ROD „Ślęża” w Sobótce.

W okręgowym konkursie „Wzorowa Działka 2016r.” I miejsca zajęła działka w ROD „Różanecznik”, II miejsce działki z ROD „Północ” w Międzyborzu, ROD „im. St. Staszica” w Oławie i ROD „Związkowiec”, III miejsce zajęły działki z ROD „Kolejarz” w Strzelinie, ROD „Pierwiosnek” w Oławie, ROD „im. St. Staszica” w Oławie, ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach i ROD „Lotos” w Oleśnicy. W konkursie uczestniczyło 36 działek z 31 ogrodów. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i wydawnictwa PZD.

W okręgowym konkursie na najlepszą Kronikę ROD, I miejsce uzyskała Kronika ROD „Obrońca”, II miejsce Kroniki ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach i ROD „Gajowice”, III miejsce Kroniki ROD „Kolejarz” w Strzelinie, ROD „Pierwiosnek” w Oławie i ROD „Szczepin”. Laureaci (6 ROD) otrzymali dyplomy, aparaty fotograficzne i nowe księgi kronik. Pozostałe miejsca w kolejności uzyskały kroniki ROD: „Nasza Wiosna”, „Frezja”, „Dolinka”, „Relaks” w Górze, „Żywioł” w Wołowie, „Sahara”, „Wyzwolenie” w Strzelinie, „Malinówka”, „im. St. Staszica” w Oławie, „Dalie”, „Poranek” w Wiązowie i „Pokój”. Zarządy tych ogrodów otrzymali dyplomy, nowe księgi kronik i wydawnictwa PZD.

W dalszej części Okręgowych Dni Działkowca głos zabrali prezesi ROD „Pod Dębami” w Miliczu i ROD „Zdrówko” wręczając Prezesowi Okręgowego Zarządu specjalne dyplomy z okazji 35 – lecia PZD z podziękowaniem za działalność, pomoc i wkład w obronę i rozwój ogrodów.

Po zakończeniu oficjalnej części Okręgowych Dni Działkowca rozpoczęło się wspólne biesiadowanie przy serwowanym poczęstunku grillowym przez zamówiony catering oraz przy biesiadnych piosenkach.

Należy stwierdzić, że uroczystość 35 – lecia Polskiego Związku Działkowców i rocznicy 70 – lecia pierwszych Towarzystw Ogrodowych będzie dobrze zapamiętana przez uczestników Okręgowych Dni Działkowca.  

 

Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.