Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KORSO - Dzień Działkowca 2016 w Trzciance - 12.09.2016

W dniu 10 września 2016 r. działkowcy z Trzcianeckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych  zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców spotkali się w Parku 1 Maja. Tego dnia odbyła się wystawa KORSO oraz uroczystość Dni Działkowca, którą zorganizowali: Burmistrz Trzcianki, Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Trzcianecki Dom Kultury.

Obchody Dnia Działkowca rozpoczęto hymnem działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Uroczystość otworzyli Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki i Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile Marian Praczyk, którzy powitali zaproszonych gości, działkowców wraz z rodzinami oraz przybyłych mieszkańców Trzcianki i okolic.

Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie ogrodów dla miasta i społeczności lokalnej, ich funkcję integracyjną, złożył życzenia działkowcom i zapewnił dalsze wsparcie dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Prezes Okręgowego Zarządu Marian Praczyk w kontekście historii ogrodnictwa działkowego przedstawił osiągnięcia naszej organizacji. W 2016 roku obchodzimy Jubileusz 35 lat Polskiego Związku Działkowców, którego obchody uczciliśmy i świętujemy podczas wszystkich uroczystości z działkowcami oraz na Krajowych Dniach Działkowców w Zabrzu. Pogratulował Państwu Wiesławie i Sigmundowi Major z ROD „Słonecznik” w Trzciance za zdobyte wyróżnienie w konkursie krajowym „Wzorowa Działka Roku 2016”. Złożył życzenia wszystkim działkowców oraz podziękował Burmistrzowi Trzcianki i władzom samorządowym za współpracę, pomoc i wsparcie dla trzcianeckich ogrodów działkowych.

Z zaproszonych gości głos zabierali.: Włodzimierz Ignasiński radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – złożył życzenia działkowcom oraz odczytał list od Marcina Porzucka Posła na Sejm RP. Asystent Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka odczytał list z życzeniami, który wręczył burmistrzowi Trzcianki i każdemu z Prezesów ROD.

Pawilony z plonami i kwiatami wystawiły Rodzinne Ogrody Działkowe: „Malwa”, „Transportowiec”, „Słonecznik”, „Relaks” i „Spółdzielca”.

Goście odwiedzili wszystkie stoiska Rodzinnych Ogrodów Działkowych, składali życzenia i zapoznawali się z kronikami ogrodów.

Jubileusz 50-lecia obchodził ROD „Relaks”. Z tej okazji Prezes OZ i członek Krajowej Rady PZD Marian Praczyk złożył Andrzejowi Bąkorowskiemu Prezesowi ROD życzenia oraz wręczył puchar pamiątkowy i list gratulacyjny od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki wręczył dyplom pamiątkowy oraz nagrodę rzeczową.

Na zakończenie części oficjalnej Prezes OZ w podziękowaniu za zorganizowanie uroczystości   wręczył dyplomy pamiątkowe Prezesom Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Zygmuntowi Czarnemu, Andrzejowi Palczyńskiemu, Pawłowi Kolendowiczowi, Andrzejowi Bąkorowskiemu i Sebastianowi Zdanowskiemu oraz Burmistrzowi Trzcianki Krzysztofowi Czarneckiemu i Pani Dyrektor Trzcianeckiego Domu Kultury Hannie Zygmont.

Obok trzcianeckich ogrodów zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców swoje stoiska wystawili: Regionalny Związek Pszczelarzy o Koło w Trzciance, Drużyna WOPR „Anioły” w Trzciance oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas” w Trzciance, które zorganizowały dla dzieci konkursy malarskie i plastyczne. Dzieci uczestniczące w konkursach zostały obdarowane upominkami.

Oprawę muzyczną i artystyczną zapewnił Trzcianecki Dom Kultury. Wystąpiła Orkiestra Dęta Trzcianeckiego Domu Kultury pod batutą Tomasza Wyrzykowskiego. Swój repertuar zaprezentował zespół noszący przewrotną nazwę „MAŁOLATY” ponieważ większość Pań przekroczyła wiek dojrzały. W koncercie muzyki country wystąpił Paweł Bączkowski z Zespołem.

Licznie zgromadzeni działkowcy świętowali przy muzyce w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

KA

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.