Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zacieśnianie współpracy z samorządem Miasta Włocławek - 12.09.2016

9 września 2016 roku w budynku Urzędu Miasta Włocławek odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców pod przewodnictwem Prezesa OZ PZD – p. Piotra Gadzikowskiego przy obecności Wiceprezesa  OZ PZD – p. Leszka Konefała i Prezesem zarządu rod „Południe” we Włocławku – p. Andrzejem Ossowskim z Prezydentem Miasta Włocławek - p. Markiem Wojtkowskim.

Rozmowy z panem prezydentem dotyczyły spraw związanych z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta. Główny nacisk położony ze strony reprezentantów PZD dotyczył zacieśnienia współpracy działkowców z samorządem lokalnym i to w pojęciu wielopłaszczyznowym. Prezes OZ PZD zasygnalizował panu prezydentowi, że istnieje przecież otwarta możliwość powołania do życia zespołu, który składałby się z przedstawicieli obu stron, dzięki czemu współpraca nabrałaby nowego oblicza stając się niezwykle owocną dla wszystkich. Prezydenta Miasta – p. Marka Wojtkowskiego urzekła koncepcja wprowadzenia na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez czy też współudziale samorządu lokalnego, uroczystości dożynkowych działkowców miasta Włocławek. Równie pochlebne opinie padły pod adresem zainicjowanych działań ze strony PZD mających na celu działania proekologiczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez organizowane w ogrodach lekcje przyrody. Pan Piotr Gadzikowski przybliżył Panu Markowi Wojtkowskiemu założenia programów wprowadzonych do życia przez Prezydium Krajowej Rady PZD, w tym „Otwartego programu rozwoju ROD”.

Pan Prezydent zobowiązał się do powołania zespołu współpracy z rodzinnymi ogrodami działkowymi w najbliższym czasie, jak również zadeklarował daleko idącą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem ogrodów działkowych.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.