Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dni Działkowca Delegatury Rejonowej OZP w Tarnobrzegu - 12.09.2016

W piękną, słoneczną niedzielę 4 września 2016 r. na tarnobrzeskim rynku, odbyły się obchody Dni Działkowca Delegatury Rejonowej Okręgu Podkarpackiego PZD w Tarnobrzegu połączone z jubileuszem 35-lecia Polskiego Związku Działkowców.

 

Obowiązki gospodarza święta działkowców pełnił Wiceprezes OZP pan Jan Lis. W Dniach Działkowca Delegatury Rejonowej wzięli udział zaproszeni goście: Prezes OZP pani Agnieszka Sycz, Skarbnik OZP pan Józef Śnieżek, Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej pani Alicja Paterek, Prezydent Miasta Tarnobrzega pan Grzegorz Kiełb, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega pani Bożena Kapuściak, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa pani Paulina Długoń, Komendant Straży Miejskiej pan Piotr Sawa, Kierownik Delegatury Rejonowej OZP w Tarnobrzegu pani Aneta Komada, prezesi i członkowie zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu działania Delegatury Rejonowej OZP w Tarnobrzegu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Uroczystość rozpoczęto hymnem Polskiego Związku Działkowców i wprowadzeniem sztandaru Okręgu Podkarpackiego PZD. Następnie głos zabrała Prezes OZP pani Agnieszka Sycz, Prezydent Miasta Tarnobrzega pan Grzegorz Kiełb i Wicerzewodnicząca Rady Miasta pani Bożena Kapuściak.

Zasłużeni działkowcy zostali uhonorowani odznaczeniami związkowymi, dyplomami i pucharami. Odznaczenie „Za Zasługi dla PZD” otrzymał Prezydent Miasta Tarnobrzega pan Grzegorz Kiełb. Ufundowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe trafiły w ręce laureatów konkursów na najładniejszy ogród i działkę, zorganizowanych przez samorząd Tarnobrzega oraz Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego.

Okolicznościowym pucharem i dyplomem oraz nagrodą pieniężną został uhonorowany ROD „Siarkopol”, zwycięzca tegorocznego konkursu na najładniejszy rodzinny ogród działkowy miasta Tarnobrzega.

Pozostali laureaci konkursu również otrzymali puchary, dyplomy i nagrody pieniężne. Na ręce Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Związkowiec” w Tarnobrzegu dyplom i puchar przyznany przez Krajową Radę PZD z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia ogrodu przekazała Prezes OZP.   

Organizatorzy święta działkowców nie zapomnieli o mieszkańcach miasta Tarnobrzega, którzy mogli zwiedzać stoiska wystawiennicze z działkowymi plonami pochodzącymi z ogrodów działkowych z rejonu działania Delegatury OZP, stragany rękodzielników, sprzedawców roślin ozdobnych i hodowców gołębi. Odbywały się porady ogrodnicze. Najmłodsi tarnobrzeżanie oblegali zorganizowany dla nich plac zabaw. Zakończenie święta działkowców uświetniły występy artystyczne grupy „Perełki” z Żupawy i Zespołu Pieśni i Tańca „Siarkopolanie”.

 

Witold Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.