Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZŚ PZD w Kielcach w sprawie interpelacji Posłów na Sejm Pani Beaty Małeckiej-Libery oraz Pana Tomasza Cimoszewicza - 02.09.2016

Interpelacje w/w Posłów z początku czerwca tego roku żywo zainteresowały Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach, jako bezpośrednio dotyczące ogrodnictwa działkowego oraz funkcjonowania przepisów ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Uwaga Posłów skupiła się na rzekomych utrudnieniach w wyodrębnianiu się stowarzyszeń ze struktur Polskiego Związku Działkowców poprzez sabotowanie inicjatyw wyodrębnieniowych przez członków PZD. Posłowie w swych interpelacjach zgodnie uznali, jakoby przepis ustawy zobowiązujący działkowców do samodzielnego zorganizowania się i podjęcia określonych działań w zakresie tworzenia nowego stowarzyszenia (art. 70 ustawy o ROD) – był kontrowersyjny i de facto niemożliwy do zrealizowania w praktyce. Pojawiło się również standardowe pytanie o możliwość „uwłaszczenia” działkowców.

Chociaż odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Posła Tomasza Cimoszewicza oraz Posłankę Beatę Małecką - Liberę doczekały się rzeczowej odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, to Prezydium OZŚ PZD w Kielcach uznało za konieczne dołączenie swego głosu w tej sprawie.

Jak słusznie zauważył przedstawiciel Ministerstwa – art. 70 ustawy o ROD nieprzypadkowo posiada taki, a nie inny kształt. Funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego i zarządzanie nim wymaga bardzo dużego stopnia zaangażowania

i umiejętności organizowania się oraz podejmowania inicjatyw. Jeżeli działkowcy z jakiegoś ROD pragną wyodrębnić się ze struktur PZD muszą wykazać, że są w stanie samodzielnie zorganizować się i podjąć działanie w celu zapewnienia dalszego prawidłowego funkcjonowania Ogrodu. Jeżeli taka inicjatywa upada już na samym początku, już
w momencie pierwszej weryfikacji jaką jest obecność na zebraniu mającym decydować
o przyszłości ROD – to łatwo sobie wyobrazić jak działalność takiego Ogrodu mogłaby wyglądać później. Jeśli komitet założycielski nowego stowarzyszenia nie jest w stanie zebrać odpowiedniej ilości osób obecnych na zebraniu, to jak może gwarantować dalsze istnienie i sprawne funkcjonowanie ROD i całej społeczności? Dla każdego człowieka kierującego się rozsądkiem i potrafiącego myśleć perspektywicznie – jedynie taki kształt art. 70 ustawy o ROD zapewnia ogrodom uczciwe i rzetelne zarządzenie oraz oddalenie widma szybkiego upadku zaraz po wyodrębnieniu się ze struktur PZD. Bardzo się cieszymy, że zauważyło to także Ministerstwo i tak wyraźnie wyraziło swoją opinię w odpowiedzi na interpelacje.

Cieszymy się również, że Ministerstwo udzieliło tak wyważonego i racjonalnego głosu w sprawie „uwłaszczenia”, które pojawia się co jakiś czas na ustach Posłów – zwłaszcza tych będących aktualnie w opozycji. Uważamy, że mydlenie oczu działkowcom

i podnoszenie tego tematu, który nie ma najmniejszych szans na realizację – jest co najmniej niestosowne. Ważne, że Ministerstwo zabrało tak stanowczy głos, wyjaśniając, że grunty ROD stanowią własność Gmin, które nie pozwolą na ich sprzedaż za symboliczne kwoty lub tym bardziej – za darmo. Ewentualne uwłaszczenie w istocie narusza prawo własności samorządu terytorialnego, co samo przez się przesądza o braku podstaw prawnych do tego typu działań – nie można bowiem rozporządzać majątkiem miast czy gmin ustawą
o charakterze powszechnym. Temat uwłaszczenia działkowców jest więc jedynie bardzo chwytliwym, lecz całkowicie pustym hasłem, które nie niesie ze sobą nic oprócz złudnych nadziei i bezcelowego oczekiwania.

Prezydium OZŚ PZD w Kielcach pragnie podkreślić, że ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. jest aktem prawnym w pełni zabezpieczającym zarówno prawa działkowców, jak i przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Zmiany w tym, co funkcjonuje dobrze i prawidłowo – mogą przynieść jedynie negatywne skutki. Należy cieszyć się, że przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa również to rozumieją, a za nimi – także i przedstawiciele pozostałych resortów i całej Rady Ministrów.

 

Kielce, dn. 26 sierpnia 2016r.                                                     

           

                                                                                                          Prezydium OZŚ PZD

                                                                                                          w Kielcach

 

                                                                                              

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.