Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie OZ Mazowieckiego PZD - 01.09.2016

29 sierpnia br. w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie obradował Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes PZD Stanisław Zawadka, kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Marek Pytka, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew Parys oraz instruktor ds. ogrodniczych KR PZD Damian Makowski. Obradom przewodniczył I wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz, a główne kwestie poruszane w czasie posiedzenia to uzupełnienie składu OZM PZD, korekta preliminarza finansowego oraz podsumowanie „Powszechnego przeglądu ROD i działek 2016″ na terenie OZM PZD. 

Na wstępie posiedzenia chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 25 sierpnia br. Pana Tadeusza Libronta – wieloletniego prezesa ROD „Polana” w Kuleszówce, aktywnego działacza i członka OZ Mazowieckiego PZD, pułkownika Wojska Polskiego.

I wiceprezes OZM PZD Grzegorz Oracz, otwierając posiedzenie omówił w skrócie najistotniejsze wydarzenia z życia Okręgu. Wspomniał m.in. o zagrożeniach dla ROD „Perkun” w Warszawie związanych z planami budowy szkoły w pobliżu ogrodu. Odniósł się również do kończącej się akcji „Powszechny przegląd ROD i działek 2016” na terenie OZM PZD, wyłonienia laureatów w okręgowych konkursach działkowych oraz do ostatniego posiedzenia zespołu ds. współpracy m.st. Warszawy z ogrodami działkowymi.

W sprawie przeprowadzonych przeglądów ROD i działek na terenie OZM PZD głos zabrał kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj, który ogólnie podsumował przebieg akcji i wskazał najważniejsze wnioski płynące ze stanu zagospodarowania ROD. Szczegółowe opracowanie statystyczne wszystkich przeglądów opracowane zostanie przez OZM PZD po spłynięciu wszystkich protokołów. Kierownik biura OZM PZD poinformował także o przebiegu spotkania zespołu ds. współpracy m. st. Warszawy z warszawskimi ROD. Zaznaczył, iż w programie obrad zespołu niewiele miejsca poświęca się obecne realnym, poważnym problemom ogrodów działkowych. Działkowcy nie dowiedzieli się niczego nowego, czego by nie wiedzieli – wydano 3 decyzje w sprawie prawa użytkowania z artykułu 76 ustawy o ROD. Niepokojącym sygnałem są też zawirowania wokół funkcjonowania stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami lub nawet decyzje o jego likwidacji, co może opóźnić lub wstrzymać wydawanie decyzji przez Miasto.

DSCN7633

Aktualne problemu Związku omówił kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Marek Pytka który zwrócił przede wszystkim uwagę na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który nawet po pozytywnych opiniach ministerstw odnośnie przepisów ustawy o ROD, nadal wysuwa wnioski o zmianę ustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Sygnały te są bardzo niepokojące dla działkowców i Związku. Pan Marek Pytka poinformował także o trwających pracach w KR PZD nad wyłonieniem firmy, która opracuje program księgowy dla ROD i zapewni jego serwisowanie, na jak najbardziej korzystnych warunkach. Odniósł się również do słabego stanu infrastruktury w ROD, co wynika ze wstępnych analiz protokołów z przeglądów i zaznaczył, że potrzebne są inwestycje w ogrodach, ale nie tylko siłami działkowców. Jeśli władze lokalne dążą do udostępnienia ogrodów społeczności lokalnej, powinny też partycypować w kosztach utrzymania „wspólnych” terenów.

W dalszej części obrad omówione zostały proponowane zmiany preliminarza finansowego OZM PZD na 2016 rok ze względu na bardzo dużą ilość wniosków o dotacje na inwestycje w ROD. O szczegółach i projekcie zmiany preliminarza poinformowała główna księgowa OZM PZD Monika Wójcik. Proponowane zmiany zostały zaakceptowane i przyjęte w formie stosownej uchwały przez OZ Mazowiecki PZD.

W trakcie posiedzenia OZM PZD wygasił mandat zmarłego w ostatnich dniach Pana Tadeusza Libronta oraz mandat Pani Marleny Sobczyńskiej, która złożyła rezygnację z członkostwa w OZM PZD. W związku z rezygnacją Marleny Sobczyńskiej, do uzupełnienia składu OZM PZD zaproponowana została, a następnie powołana stosowną uchwałą, Pani Sabina Hawryluk  – prezes ROD „Skowronek” w Kajetanach.

W czasie dyskusji skupiono się głównie na trudnościach w organizacji i przeprowadzeniu przeglądów, bieżącym funkcjonowaniu OZM PZD i planach na jego usprawnienie, a także na codziennych problemach w ROD, w tym sporach sąsiedzkich i potrzebie powoływania w ogrodach komisji mediacyjnych. Na pytania i wątpliwości działkowców odpowiadał na bieżąco Pan Marek Pytka z biura KR PZD.

Zwieńczeniem obrad było odczytanie i przyjęcie stanowiska OZM PZD w sprawie interpelacji poselskich dot. funkcjonowania PZD i ustawy o ROD.

 

załącznik: stanowisko OZM PZD w sprawie interpelacji poselskich

 

oma

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.