Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dożynki w ROD Pod Dębem w Szczecinie - 02.09.2016

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „POD DĘBEM” w Szczecinie w dniu 27 sierpnia 2016 o godz. 15:00 rozpoczęły się „Dni Działkowca”. Uroczystość rozpoczął prezes Stanisław Wójcik, przywitał przybyłych działkowiczów wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości. Okręgowy Zarząd PZD reprezentowała Pani Kazimiera Wadowska – członek Zarządu. Prezes podziękował za przybycie oraz przedstawił w skrócie zadania zaplanowane, które będą nadal kontynuowane. 

Pani Kazimiera Wadowska w imieniu OZ PZD odczytała list skierowany do wszystkich działkowców, który po odczytaniu wręczyła prezesowi. Wspomniała w swoim wystąpieniu, że w tym roku obchodzimy 35-lecie istnienia Polskiego Związku Działkowców. Nadmieniła, że „Dożynki” to dobra okazja do wspólnego świętowania, poznania się wzajemnie. Życzyła działkowcom i ich rodzinom by mogli realizować swoje życiowe plany, dużo zdrowia, wytrwałości, owocnych plonów oraz wspaniałej zabawy.

 

Po oficjalnej części wręczono dyplomy, nagrody rzeczowe i książki za ładnie utrzymane działki, ogłoszono wyniki konkursów dla dzieci i dorosłych min. w rzucie piłką lekarską, rzut do celu, ringo. Za miejsce pierwsze, drugie, trzecie każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową.

Po wręczeniu nagród prezes zaprosił wszystkich uczestników „Dożynek” na poczęstunek i do zabawy przy orkiestrze, która trwała do późnych godzin nocnych.

Członek Zarządu OZ PZD

Kazimiera Wadowska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.