Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileuszowe obrady OZ w Szczecinie - 01.09.2016

Rok 2016 jest rokiem jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców, jest więc ku temu okazja, by wykorzystać każdy moment dla przypomnienia przebytej drogi od roku 1981.

Dla podkreślenia znaczenia dorobku, poświęcono część poszerzonego posiedzenia zarządu okręgu o członków okręgowej komisji rewizyjnej oraz zaproszonych gości, by przypomnieć historię w okresie ostatnich 35 lat.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się byli działacze, którzy tworzyli warunki do dzisiejszych sukcesów PZD, a wśród nich: Jan Jurczyk, Franciszek Najlepszy, Zygmunt Zieliński, Zygmunt Duchnik oraz Edward Grabowski. Zaproszenie było dla nich wyrazem podziękowania za ich pracę w okresie tworzenia i funkcjonowania Związku w pierwszych latach.

O przebytej drodze mówił szeroko prezes zarządu okręgowego, nawiązując do tradycji, podkreślając ogromną rolę PZD w 35 leciu i składając gratulacje oraz podziękowanie dla Krajowej Rady i Prezesa Związku, jako czynnika sprawczego dokonanych osiągnięć.

Na posiedzeniu zarządu dokonano analizy systemu dotychczasowych szkoleń oraz podsumowano kampanię tegorocznego przeglądu ROD, przedstawiając pełną  prezentację audiowizualną wyników.

Przedstawiciel Krajowej Rady pan Damian Makowski, w swoim wystąpieniu  uwypuklił rolę  PZD oraz odniósł się do debatowanych tematów.

W dyskusji poruszono wiele wątków, m.in.:

• Szkolenia prezesów zarządów ROD, zagospodarowania wolnych działek, zagospodarowania ogrodów (grille, woda, oświetlenie, bezpieczeństwo, uciążliwość zakazu spalania),  procedury przy zmianie działek i członkostwa, aktywności opiekunów ROD. Łącznie w dyskusji wystąpiło 9 uczestników.

• Uroczyste posiedzenie zarządu okręgu, przy ponad 93% frekwencji, zakończono mottem pierwszego wiceprezesa OZ, który dziękując za ofiarność i pracę w zespołach przeglądowych, podkreślił, że aby były sukcesy, to swoją społeczną pracę trzeba lubić, chcieć i kochać.

Wszyscy uczestnicy otrzymali jubileuszową monetę w blistrze.

 

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.