Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Bank Dobrych Praktyk w ROD w Okręgu Sudeckim - 01.09.2016

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy. W zadania te wpisują się także potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych jako urządzeń użyteczności publicznej, z których korzystają mieszkańcy.

W ramach tworzenia warunków dla rozwoju ROD gminy budują i remontują drogi dojazdowe do ogrodów działkowych, pomagają w budowie dróg i alei wewnątrz ogrodów, dofinansowują remonty i modernizację wodociągów ogrodowych i domów działkowca. Często pomoc ta polega nie tylko na finansowym wpieraniu rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Pomoc w postaci nieodpłatnego udostępnienia sprzętu, transportu i materiałów potrzebnych do odnowienia infrastruktury ogrodowej jest znaczącym wsparciem dla działkowców. Każda inwestycja w ogrodzie wymaga kosztów i w kosztach tych partycypują również działkowcy. W tej sytuacji każdy rodzaj pomocy udzielonej przez gminy pomniejsza udział kosztów ponoszonych przez działkowców.

Zadania wykonywane przez niektóre gminy na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w Okręgu Sudeckim w pełni wpisują się także do współdziałania ogrodów działkowych z samorządami gmin w zakresie realizacji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD Okręgu Sudeckiego na lata 2016-2019. Program zaleca i rekomenduje ogrodom realizację zadań w partnerstwie z samorządami gmin oraz z organizacjami pozarządowymi. Małymi kroczkami a niekiedy ze znaczącym udziałem samorządy gmin dostrzegają w ogrodach działkowych korzyści dla ogółu mieszkańców. Chętnie spotykają się z działkowcami na walnych zebraniach, wsłuchują się w potrzeby ogrodów i działkowców i w miarę możliwości finansowych i rzeczowych wspierają realizację uchwalonych zadań rodzinnych ogrodów działkowych.

Współdziałanie w ramach partnerstwa samorządów gmin i rodzinnych ogrodów działkowych zaowocowało efektami, którymi usatysfakcjonowani są nie tylko działkowcy, gdyż także mieszkańcy miast. Przykładem tych dobrych praktyk, poprawiających również wizerunek miast jest udział gmin w zadaniach polegających na:

  • wyremontowaniu dróg dojazdowych do ROD „Krokus” w Stroniu Śląskim, ROD „Łomniczka” w Karpaczu, ROD „Radość” w Bielawie, ROD „Zielona Dolina” w Nowej Rudzie,

  • dofinansowaniu remontu wodociągu ogrodowego w ROD „Panorama” w Dzierżoniowie,

  • budowie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w ROD „Kościuszki" w Pieszycach,

  • budowie oświetlenia części terenu ROD "Czterdziestolatek w Kamiecu Ząbkowickim,

  • budowie wodociągu ogrodowego w ROD "Jarzynka" w Kamieńcu Ząbkowickim,

  • wymiany okien w domu działkowca, dostarczenie materiałów na wyposażenie wspólnego terenu rekreacyjnego dla działkowców, wyremontowanie drogi dojazdowej, zakupienie komputera i drukarki dla ROD "Tęcza" w Międzylesiu.

To tylko niektóre efekty współdziałania gmin z ROD. Część z nich została sfinansowana w całości ze środków gmin. Ponadto część ROD już dzisiaj ma zapewnienie burmistrzów i wójtów o dalszej współpracy i pomocy dla ogrodów w przyszłym roku. Są to ważne informacje, ponieważ zarządy ROD mogą śmielej budować plany rozwojowe i przedstawiać działkowcom odpowiednie propozycje na walnych zebraniach.

Zarządy w/w ROD w imieniu działkowców dziękują burmistrzom: Stronia Śląskiego, Karpacza, Bielawy, Dzierżoniowa, Pieszyc, Międzylesia, Nowej Rudy i Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki za dobrą współpracę, zaangażowanie i pomoc w rozwoju ROD.

 

Krzysztof Paciepnik

Inspektor

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.