Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Lublinie w sprawie interpelacji poselskich - 31.08.2016

Stanowisko

Prezydium Okręgowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

w Lublinie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie interpelacji złożonych przez posłankę Beatę Małecką-Liberę

i posła Tomasza Cimoszewicza odnoszących się do ustawy

o rodzinnych ogrodach  działkowych

 

Dwie interpelacje poselskie o numerach 3797, 3718 posłów Beaty Małeckiej-Libery oraz Tomasza Cimoszewicza  w sprawie nowelizacji ustawy o rod i funkcjowania Polskiego Związku Działkowców złożone do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wywołały w środowisku działkowców Lubelszczyzny spore poruszenie.

W związku z tak negatywną reakcją działkowców na podjęte przez posłów działania Prezydium OZ PZD w Lublinie jako reprezentant blisko trzydziestotysięcznej grupy użytkowników działek jest zobowiązany do zabrania głosu w tej sprawie.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciwko podejmowanym próbom wywołania zamieszania i konfliktów w naszym działkowym środowisku.

Z treści w/w  interpelacji jednoznacznie wynika, że nie chodzi o dobro działkowców i Związku tylko o zburzenie spokoju użytkownikom działek oraz podważenie bezpieczeństwa ogólnopolskiej organizacji, która skutecznie broni praw i interesów polskich działkowców.

Wdrożona w Rodzinnych Ogrodach Działkowych ustawa o rod ma ponadpartyjny charakter, a  jej zapisy i wprowadzone rozwiązania dotyczące funkcjonowania ogrodów oraz zabezpieczenia praw działkowców uzyskały akceptację nie tylko parlamentarzystów, ale również i użytkowników działek.

Apelujemy do autorów złożonych interpelacji o rozwagę i nie podejmowanie prób burzenia i niszczenia aktów prawnych dobrze służących obywatelom.

Mandat posła zobowiązuje do posługiwania się w swoich wystąpieniach faktami, a nie pomówieniami i insynuacjami.

Oczekujemy od posłów rzetelnego, obiektywnego i zgodnego z prawdą przedstawiania w parlamencie Polskiego Związku Działkowców, a przede wszystkim nie podważania dobrze zabezpieczającego interesy użytkowników działek i ogrodów obowiązującego aktu prawnego tj. ustawy o rod z dnia 13.12.2013 r.

 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców w Lublinie

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.