Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Owoc naszej pracy” w Pszczynie ma szansę na dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego - 31.08.2016

Projekt zgłoszony przez ROD „Owoc naszej pracy” przeszedł pozytywną weryfikację i został zakwalifikowany do kolejnego, ostatniego już etapu pszczyńskiego budżetu obywatelskiego 2017. Teraz wszystko w rękach mieszkańców i działkowców, którzy już od 16 września br. będą mogli oddawać swoje głosy poparcia na ten projekt.

ROD „Owoc naszej pracy” położony jest na terenie osiedla Siedlice w Pszczynie. Części ogólnodostępne ogrodu są chętnie odwiedzane przez okoliczne przedszkola i osoby starsze. Zarząd ROD odpowiadając na potrzeby mieszkańców proponuje stworzenie miejsca rekreacji, które służyć będzie nie tylko samym działkowcom, ale przede wszystkim lokalnej społeczności. Jednak najpierw ogród musi zyskać potrzebną infrastrukturę i zostać odpowiednio zagospodarowany.

Projekt zgłoszony przez działkowców z ROD „Owoc naszej pracy” w Pszczynie pod nazwą „Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych”, zakłada przeobrażenie terenu ogrodu w dobrze zagospodarowany, atrakcyjny teren dostępny dla każdego. Inicjatywa ta została poparta uchwałą zarządu ROD „Owoc naszej pracy” i wpisuje się doskonale w Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez PZD staje się otwarcie bram ogrodów dla mieszkańców miast, a także coraz większy udział ogrodów w życiu lokalnych wspólnot.

Jeśli uda się zdobyć poparcie dla tego projektu w głosowaniu, Zarząd ROD otrzyma blisko 50 tys. zł, które pozwolą sfinansować niezbędne prace, takie jak: wycinkę chorych i suchych drzew z terenów przeznaczonych na rekreację, uprzątnięcie terenu, a także zakup tablic ogłoszeniowych i plenerowych stołów do gier.

Jak mówi artykuł 4. Ustawy o ROD – „Rodzinne Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.”

Zachęcamy do głosowania, które zaczyna się od 16 września. Głosować możemy internetowo na stronie: znajdując projekt: PBO2017/L/03 „Ścieżki ogrodu dla starszych i młodych” - https://budzet.pszczyna.pl/

MB

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.