Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie OZ Podkarpackiego - 30.08.2016

W dniu 25 sierpnia 2016 r. odbyło się VI posiedzenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady PZD - pani Monika Drewnowska.

Przedmiotem obrad Okręgowego Zarządu Podkarpackiego było głównie przyjęcie kilku dokumentów sprawozdawczych podsumowujących pracę Okręgu w poszczególnych obszarach działania. Obszerną część posiedzenia zajęło omówienie aktualnej sytuacji ROD i Związku, w szczególności wobec interpelacji posłów PO: pana Tomasza Cimoszewicza i pani Beaty Małeckiej-Libera złożonych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Szczególne poruszenie wywołały podnoszone w interpelacjach zarzuty odnośnie funkcjonowania Związku oraz rzekomego utrudniania przez działaczy związkowych możliwości wyłączania się ogrodów z PZD.

Przeprowadzona została analiza wyników oceny funkcjonowania Okręgu dokonanej przez Prezydium KR PZD, a następnie przyjęty został program eliminujący uchybienia wykazane w przedmiotowej ocenie.

Podsumowano wyniki powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w Okręgu Podkarpackim w 2016 roku.

Omówiono aktualny stan realizacji przez poszczególne gminy obowiązków wynikających z art.76 i 75 ustawy o ROD oraz dotychczas wydane decyzje potwierdzające nabycie przez PZD prawa użytkowania gruntów w ROD.

Zaprezentowana została analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin na Podkarpaciu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pod kątem uwzględnienia w tych dokumentach terenów ROD.

Przedstawiona została ocena kampanii sprawozdawczej w ROD w 2016 roku.

Okręgowy Zarząd Podkarpacki przyjął stanowisko w sprawie interpelacji dwóch posłów PO – Tomasza Cimoszewicza i Beaty Małeckiej-Libera, złożonych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 

W. Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.