Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Święto rolników, sadowników i działkowców w Wągrowcu - 30.08.2016

W dniu 28 sierpnia 2016 roku odbyły się w Wągrowcu dożynki Powiatowo-Gminne. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Wągrowca im. Sz. Wachowiaka, „Kolejarz” oraz „Nad Nielbą” reprezentowali na dożynkach Burmistrza Wągrowca.

Starostami dożynek Powiatowo - Gminnych byli członkowie Związku Barbara Linetty z ROD „Kolejarz” oraz Tadeusz Kroll z ROD im. Sz. Wachowiaka.

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Mikołaja. Chleb i dary podczas mszy nieśli Starostowie Dożynek oraz Joanna Juszczyk Prezes ROD „Kolejarz”, Elżbieta Rożnowska Prezes ROD im. Sz. Wachowiaka oraz Zofia Sobecka skarbnik ROD „Nad Nielbą”.

Po mszy korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na stadion miejski gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Wszystkich uczestników dożynek powitał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa, który powiedział, że po raz pierwszy po transformacji ustrojowej w naszym kraju dożynki powróciły do miasta Wągrowca, które nie ma rolników ale ma wspaniałe tradycje działkowe. Pozdrowił z tej okazji wszystkich działkowców miasta Wągrowca.

Starosta Wągrowiecki w swoim wystąpieniu stwierdził, że dożynki to święto rolników, sadowników i działkowców. Podziękował im za ich ciężką pracę.

W uroczystościach dożynkowych na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego i Burmistrza Miasta Wągrowca oraz Zarządów ROD uczestniczyli Marian Praczyk - Prezes OZ PZD oraz Maria Fojt- Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile.

Pozdrowienia dla działkowców przekazali również podczas swoich wystąpień Senator RP z PO Mieczysław Augustyn oraz Poseł na Sejm z PSL Krzysztof Paszyk.

Podczas dożynek Burmistrz Wągrowca podziękował działkowcom za ich pracę i działalność na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych. W uznaniu wieloletniej działalności oraz zasług położonych w rozwój rodzinnych ogrodów działkowych w Wągrowcu przyznał Bożenie Robeckiej z ROD im. Sz. Wachowiaka, Zofii Sobeckiej z ROD „Nad Nielbą” oraz Henrykowi Piotrowskiemu z ROD „Kolejarz” medal "25 lecia samorządności w Polsce" wybity dla uczczenia rocznicy 25 lat budowy samorządu lokalnego w Wągrowcu.

Zarządy ROD miasta Wągrowca podczas dożynek zaprezentowały na stoisku wystawowym osiągnięcia działkowców w uprawie warzyw, owoców i kwiatów. Nie zabrakło również przetworów z działek i prasy związkowej "Zielonej Rzeczpospolitej". Wszystkich zwiedzających działkowcy częstowali chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem z działek.

Pogoda dopisała, program artystyczny był bardzo bogaty więc działkowcy bawili się do późnych godzin wieczornych.

MF

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.