Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 35-lecia ROD Zalesie w Pile - 29.08.2016

20 sierpnia 2016 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego odbył się piknik z okazji 35-lecia ogrodu. Uroczystości przewodniczył Prezes ROD Andrzej Krogulec, który powitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości: Marię Fojt Wiceprezesa OZ PZD w Pile, która reprezentowała również Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, Piotra Głowskiego Prezydenta Miasta Piły, Dariusza Chrobak - Wójta Gminy Szydłowo, młodszego aspiranta Marcina Domagalskiego Kierownika Posterunku Policji w Szydłowie, Józefa Górznego - Komendant Posterunku Straży Leśnej, oraz Prezesów i przedstawicieli Zarządów z ROD im. St. Staszica, „Na Skarpie” oraz „Jedność”.

Prezes ROD Andrzej Krogulec w swoim wystąpieniu odniósł się do historii i budowy ogrodu.
Podczas uroczystości Zarząd ROD wyróżnił dyplomami 32 działkowców, którzy w okresie 35 lat funkcjonowania ogrodu wykazali się największą aktywnością w pracy na rzecz ogrodu. Na wniosek zarządu ROD Maria Fojt wręczyła odznaki związkowe zasłużonym członkom samorządu ROD przyznane przez Prezydium Krajowej Rady PZD. Odznaką "Za Zasługi Dla PZD" wyróżniono Zenona Artowicza. Złotą odznaka "Zasłużony Działkowiec" otrzymali: Janina Rudzik, Edward Doraziński, Elżbieta Skonieczna, Emil Wolak, Kazimiera Trompa, Ryszard Steinke, Zbigniew Siłakowski. Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.

Maria Fojt w swoim wystąpieniu odniosła się do osiągnięć ogrodu, który jest największym ogrodem w okręgu pilskim, położonym poza granicami miasta Piły, otoczonym pięknym lasem, wyposażonym w niezbędna infrastrukturę. Podziękowała Zarządom ROD, które w okresie 35 lecia zarządzały ogrodem za ich pracę oraz działkowcom za ładnie zagospodarowane działki. Odniosła się również do jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców i jego osiągnięć. Podziękowała z tej okazji członkom PZD - działaczom tego ogrodu, którzy wiele lat pełnią i pełnili funkcje w organach ROD i Okręgowego Zarządu PZD - Andrzejowi Krogulec, który od 22 lat jest Prezesem ROD, Mieczysławowi Gumnemu-byłemu Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, Jarogniewowi Skrzypczakowi i Annie Żółtowskiej z byłej Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD oraz Marianowi Praczykowi Prezesowi OZ PZD.

W imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożyła działkowcom i członkom samorządu ROD z okazji jubileuszu 35 lecia życzenia i podziękowanie za pracę na rzecz ogrodu i obronę ustawy o ROD. Wręczyła Prezesowi Andrzejowi Krogulec od Prezesa PZD puchar oraz dyplom upamiętniający ten jubileusz. Przekazała również pamiątkowy ryngraf z życzeniami od Prezydium Okręgowego Zarządu PZD. Podziękowała samorządowcom uczestniczącym w imprezie jubileuszowej za ich aktywny udział w obronie ustawy o ROD i Związku oraz za poparcie projektu obywatelskiego ustawy o ROD. Również działkowcy gromkimi brawami przyłączyli się do tych podziękowań.

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski w swoim wystąpieniu stwierdził, że działka to zdrowie i aktywny wypoczynek o czym sam się przekonał, gdyż od 4 miesięcy jest działkowcem. Życzył działkowcom dobrego wypoczynku na działkach. Prezesowi ROD wręczył pamiątkowy ryngraf.
Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski pogratulował działkowcom pięknie zagospodarowanego ogrodu i działek. Zapewnił działkowców, że władze miasta będą wspierały ogrody działkowe. Przykładem tej pomocy jest pobudowana ścieżka pieszo-rowerowa do ogrodu. Z okazji jubileuszu przekazał Prezesowi ogrodu pamiątkowy ryngraf.

Pan Józef Górzny z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra oraz przedstawiciele Zarządów ROD Miasta Piły złożyli również życzenia z okazji jubileuszu ROD.

Zarząd ROD podczas pikniku przygotował również bogaty program dla dzieci, które przy muzyce świetnie się bawiły. Za udział w konkursach dzieci otrzymały nagrody.

Pogoda dopisała więc działkowcy z rodzinami biesiadowali i bawili się do późnych godzin wieczornych zajadając się różnymi przygotowanymi potrawami z grilla.

MF

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.