Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko OZ Podkarpackiego w sprawie interpelacji posłów PO dotyczących zmiany przepisów ustawy o ROD - 26.08.2016

W związku z interpelacją nr 3797 poseł Beaty Małeckiej – Libera w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz interpelacją nr 3718 posła Tomasza Cimoszewicza w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i odpowiedziami, które udzielił na nie Kazimierz Smoliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, do sprawy odniosło się Prezydium KR PZD - czytaj: Prezydium KR PZD w/s interpelacji dwojga posłów PO. W niniejszej sprawie stanowisko zajął także OZ Podkarpacki.


Rzeszów, 25.08.2016 r.

 

Stanowisko

Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w sprawie interpelacji posłów PO dotyczących zmiany przepisów ustawy o ROD

 

Uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec złożonych przez Panią Poseł Beatę Małecką-Libera i Pana Posła Tomasza Cimoszewicza interpelacji do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych skonstruowana na bazie projektu obywatelskiego, służy przede wszystkim działkowcom i w pełni zabezpiecza ich prawa. Przyjęte w ustawie rozwiązania wprowadzają możliwość wyodrębnienia się ze struktur organizacyjnych PZD i utworzenia odrębnego stowarzyszenia prowadzącego ogród. Zawarte w interpelacjach wątpliwości dotyczące funkcjonowania ustawy, blokowania przez działaczy PZD możliwości wyłączenia się ogrodów, nie mają żadnego rzeczywistego potwierdzenia. Należy je potraktować jako oszczerstwa i pomówienia, których posłowie na Sejm nie powinni w ogóle formułować. Służą wywołaniu zamieszania wokół ogrodów działkowych w celu podjęcia próby przeforsowania tak daleko idących zmian w ustawie o ROD, które faktycznie mogą doprowadzić do odebrania działkowcom ich praw i gwarancji ustawowych.

W interpelacjach w niepokojący sposób pobrzmiewa tęsknota za tzw. projektem posła Huskowskiego, który stwarzał możliwość swobodnego przejmowania terenów ogrodów na cele komercyjne. Byłoby to możliwe pod warunkiem zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców - organizacji stojącej na straży ogrodów działkowych. Temu ma służyć wskazywanie w interpelacjach, iż kwestie dotyczące organizacji PZD, funkcjonowania ROD oraz praw działkowców budzą liczne kontrowersje.

Z satysfakcją stwierdzamy, iż udzielona przez Ministerstwo odpowiedź w sposób jednoznaczny odrzuca przedstawione pomysły dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie o ROD. Mamy nadzieję, że ostudzi to zapędy niektórych posłów, chcących likwidować ustawę, za którą jeszcze nie tak dawno głosowali.

Stanowisko niniejsze przekazujemy do wiadomości Marszałkowi Sejmu RP, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców, Rodzinnym Ogrodom Działkowym Okręgu Podkarpackiego, a także do obojga posłów – autorów interpelacji.

                   

Z poważaniem

Uczestnicy posiedzenia

OZP PZD w Rzeszowie

 

ZOBACZ SKAN


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.