Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wyniki przeglądu Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działek w 2016 roku w Zabrzu - 26.08.2016

W Zabrzu znajduje się łącznie 30 ROD zarządzanych przez PZD, w których znajduje się w sumie 7526 działek. Zdecydowana większość miejscowych ROD ujęta jest w planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto każdy ogród posiada plan zagospodarowania ROD, zgodnie z którym jest faktycznie zagospodarowany.

Najczęściej spotykanym rodzajem  nawierzchni alei mieszczących się w zabrzańskich ROD jest nawierzchnia trawiasta. Zdecydowanie rzadziej spotkać można, także aleje żwirowe (4 ROD), szutrowe (4 ROD), ziemne (1 ROD), płyty betonowe (1 ROD) i płyty chodnikowe (1 ROD). Średnia szerokość alei waha się w granicach 3 – 4 m, ale zdarzają się też zdecydowanie szersze jak w ROD „Gwarek”  – 6 m.

Wszystkie ROD na terenie Zabrza do grodzenia wykorzystują siatkę metalową. Dodatkowo, 8 ROD korzysta z ogrodzenia betonowego i  1 z panelowego. Ogólna ocena stanu ogrodzenia jest zadawalająca, jednak zdarzają się ogrody w których część ogrodzenia wymaga renowacji.

Najczęściej ROD w Zabrzu posiadają 3 bramy wyjazdowe. Na większość ROD (28) jest możliwość wjazdu dla służb ratowniczych i niepełnosprawnych działkowców.

W 10 ROD znajdują się place zabaw, a w 3 boiska do gry w piłkę. Komisje nie odnotowały jednakże żadnych ogródków jordanowskich, czy siłowni zewnętrznych. Miejsca parkingowe, z kolei są wydzielone przy 25 ogrodach w łącznej liczbie 665. W pozostałych przypadkach działkowcy stawiają swoje samochody wzdłuż sąsiednich ulic.

Zdecydowana większość zabrzańskich ROD posiada Dom Działkowca, wyjątek stanowi ROD „Irys” i  ROD „Mostostal”. Biblioteka zaopatrzona w literaturę ogrodniczą oraz wydawnictwa związkowe mieści się na terenie 26 ogrodów. Wszystkie ROD, natomiast posiadają Biura Zarządu.

Każdy ROD zaopatrywany jest w wodę za pośrednictwem miejskiego wodociągu. Podobnie, wszystkie posiadają dostęp do energii elektrycznej. Mimo to zdarzają się działki nie podłączone do ogrodowej sieci energetycznej.

Odbiorem odpadów w 29 ROD zajmuje się miasto. Jedynie ROD „Wiśnia” ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną, która świadczy usługi w tym zakresie.

ROD z terenu Zabrza są świetnie oznakowane, znajduje się na nich 169 tablic z nazwami ogrodów i alejek. Aktualne informacje dotyczące ogrodów można znaleźć, z kolei na 148 tablicach informacyjnych. W ROD w Zabrzu łącznie znajduje się 20 wolnych działek.

Na terenie ROD odnotowano 32 sanitariaty ogólne odznaczające się w przeważającej większości dobrym stanem technicznym oraz dobrą dostępnością dla działkowców. Wśród innych elementów zagospodarowania ROD na terenie Zabrza spotkać można rowy melioracyjne (11), słupy trakcyjne (22), wiaty (2) i magazyny (39).

Niemal w każdym ogrodzie znajduje się działka z wybudowanym zbiornikiem wodnym, zawsze zgodnym z przepisami Regulaminu ROD. Wyjątek stanowi ROD „Wiśnia”, gdzie nie ma ani jednego zbiornika. Uprawę warzyw i owoców na własny użytek prowadzi się na 1517 działkach. Działkowcy korzystają ze 113 szklarni i 388 tuneli foliowych. Pozostała część działek jest typowo rekreacyjna.

Na działkach w zabrzańskich ROD dominującym elementem tzw. małej architektury są piaskownice, huśtawki i trampoliny oraz wszelkiego rodzaju inne sprzęty dedykowane dzieciom.  Jeśli zaś chodzi o instalacje o charakterze typowo ogrodniczym przeważają pergole i trejaże. Część działek zdobią również wymyślne skalniaki.

 

Natalia Szyszko - Dział Ogrodniczy OZ Śląskiego

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.